Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Ditta Baczała, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 348, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 48 48
e-mail: dittab@umk.pl
www: http://www.pedagogika.umk.pl
ORCID: 0000-0002-2761-2897

Zainteresowania:
Prowadzone przeze mnie badania naukowe koncertują się na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualna i osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, np. młodzi dorośli na otwartym rynku pracy, realizowanie ról społecznych, wsparcie dla obu grup społecznych.

Terminy konsultacji:
Konsultacje w semestrze zimowym 2023/2024 odbywają się:
1/ stacjonarnie - w poniedziałki od 11.30. do 13.00., p. XA ul. Lwowska 1
2/ w aplikacji Teams po wcześniejszym, mailowym ustaleniu terminu.

W dniach 25 - 29 września jestem na urlopie.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy