Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Krzysztof Olechnicki
profesor
Katedra Badań Kultury, Instytut Socjologii

tel.: +48-56-611-3622
e-mail: ko@umk.pl
www: https://www.soc.umk.pl/katedra-badan-kultury/pracownicy/?id=7303950
ORCID: 0000-0001-8828-9635

Zainteresowania:
- socjologia i antropologia wizualna,
- antropologia społeczna, socjologia codzienności,
- teorie nowych ruchów społecznych, socjologia religii, Ruch Nowej Ery (New Age),
- socjologia Internetu,
- socjologia kultury,
- socjologia szachów.


Major research areas: visual sociology and anthropology, sociology of culture, sociology of religion, sociology of social movements.

Terminy konsultacji:
Dyżury/Office hours

Wtorek/Tuesday 11:15-12:15

Collegium Minus, pok. 209/room 209


Zobacz profil w Bazie Wiedzy