Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Krzysztof Olechnicki
profesor
Katedra Badań Kultury, Instytut Socjologii

tel.: +48-56-611-3622
e-mail: ko@umk.pl
www: https://www.soc.umk.pl/katedra-badan-kultury/pracownicy/?id=7303950
ORCID: 0000-0001-8828-9635

Zainteresowania:
- socjologia i antropologia wizualna,
- antropologia społeczna, socjologia codzienności,
- teorie nowych ruchów społecznych, socjologia religii, Ruch Nowej Ery (New Age),
- socjologia Internetu,
- socjologia kultury,
- socjologia szachów.
Terminy konsultacji:
Dyżury zdalne we wtorki: proszę o wcześniejsze zapowiadanie się z pomocą maila (wystarczy zrobić to poprzedniego dnia) z podaniem godziny, idealnie w przedziale 10:00-12:00, ale w razie potrzeby możemy umówić się o innej godzinie lub innego dnia.

Po wejściu do aplikacji MS TEAMS proszę samodzielnie dołączyć do zespołu „Krzysztof Olechnicki - dyżur, semestr zimowy” posługując się kodem hx5q0a5 i wejść na kanał ogólny

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a6864a2b98e3e4144b6344aaaf16d758b%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=6255b057-b6aa-4814-bb6e-fb5cfe8c7fa9&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324


Bibliografia