Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Krzysztof Olechnicki
profesor
Katedra Badań Kultury, Instytut Socjologii

tel.: +48-56-611-3622
e-mail: ko@umk.pl
www: https://www.soc.umk.pl/katedra-badan-kultury/pracownicy/?id=7303950

Zainteresowania:
- socjologia i antropologia wizualna,
- antropologia społeczna, socjologia codzienności,
- teorie nowych ruchów społecznych, socjologia religii, Ruch Nowej Ery (New Age),
- socjologia Internetu,
- socjologia kultury,
- socjologia szachów.
Terminy konsultacji:
Semestr letni 2019/20
Poniedziałki 10:00-11:30

Bibliografia