Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Stanisław Burdziej, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Badania Jakości Życia i Socjologii Stosowanej, Instytut Socjologii

e-mail: s.burdziej@umk.pl
ORCID: 0000-0001-5486-9885

Zainteresowania:
Stanisław Burdziej – socjolog, profesor w IS UMK. Absolwent uniwersytetu w Heidelbergu. W latach 2018-2022 współpracownik w grancie European Research Council Grant (EURO-EXPERT) (kierownik prof. Livia Holden). Kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki pt. „Partycypacja, deliberacja, alienacja - legitymizacja władzy sądowniczej w społeczeństwie obywatelskim” (2016). W ramach Inicjatywy Doskonałości–Uczelnia Badawcza na UMK członek Emerging Field pt. „Stare i nowe instytucje - wyzwania i zmiany w perspe-ktywie interdyscyplinarnej” (2020-2023) oraz Grupy Naukowej IDUB pt. „Higher Education, Science and Technology (HEST)” (2023-2025). W latach 2013 i 2018 Academic Visitor w Center for Socio-Legal Studies na Oxford University. W roku 2014 odbył 3-miesięczny staż na Uniwersytecie w Konstancji. W latach 2007-2008 stypendysta Institüt für die Wissenschaften vom Menschen w Wiedniu. Junior research fellow w John F. Kennedy Institute na Freie Universität Berlin (2006).

Terminy konsultacji:
poniedziałek, 12:15-13:15, pok. 211 (oraz online via Zoom, szczegółowe namiary podawane każdorazowo mailem na prośbę studenta)

Zobacz profil w Bazie Wiedzy