Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Stanisław Burdziej, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Badania Jakości Życia i Socjologii Stosowanej, Instytut Socjologii

e-mail: s.burdziej@umk.pl
ORCID: 0000-0001-5486-9885

Zainteresowania:
Stanisław Burdziej - socjolog, profesor w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2010 roku współzałożyciel i członek zarządu Fundacji Court Watch Polska. Autor m.in. książki pt. „Sprawiedliwość i prawomocność. O społecznej legitymizacji władzy sądowniczej” (2017) oraz szeregu artykułów nt. społecznych aspektów funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

***

Stanislaw Burdziej is Assistant Professor at the Department of Sociology, Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland. He holds an MA in American Studies from Heidelberg University (Germany), as well as an MA and PhD in Sociology from Nicolaus Copernicus University.
His current research focuses on procedural fairness and perceived legitimacy of courts in Poland, and cultural expertise. In 2010, he helped found Court Watch Poland Foundation, an NGO promoting public engagement in court monitoring and legal education.

Terminy konsultacji:
poniedziałek, 12:15-13:15, pok. 211 (oraz online via Zoom, szczegółowe namiary podawane każdorazowo mailem na prośbę studenta)

Zobacz profil w Bazie Wiedzy