Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Stanisław Burdziej, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/42


Autorzy: Burdziej Stanisław.

Tytuł oryginału: Udział obywateli w wymiarze sprawiedliwości a legitymizacja władzy sądowniczej w świetle badań społecznych.

Tytuł całości: Obywatele w slużbie Temidy, perspektywa prawno-socjologiczna / pod red. Stanisława Burdzieja, Bartosza Pilitowskiego, Macieja Serowańca.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 179-196

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/42


Autorzy: Burdziej Stanisław, Pilitowski Bartosz, Serowaniec Maciej.

Tytuł oryginału: Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości : wprowadzenie.

Tytuł całości: Obywatele w slużbie Temidy, perspektywa prawno-socjologiczna / pod red. Stanisława Burdzieja, Bartosza Pilitowskiego, Macieja Serowańca.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 7-12

Punktacja MNiSW: 20.000


3/42


Autorzy: Burdziej Stanisław, Pilitowski Bartosz, Serowaniec Maciej.

Tytuł oryginału: Obywatele w slużbie Temidy : perspektywa prawno-socjologiczna / pod red. Stanisława Burdzieja, Bartosza Pilitowskiego, Macieja Serowańca.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: 198 s.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 20.000


4/42


Autorzy: Burdziej Stanisław.

Tytuł oryginału: Judging the communist past: historians and cultural expertise in Polish Administrative Courts.

Czasopismo: Law and History Review

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 38 no. 1

Opis fizyczny: S. 99-122

Uwagi: 10.1017/S07382480

Impact Factor: 0.750

Punktacja MNiSW: 100.000


5/42


Autorzy: Burdziej Stanisław, Guzik Keith, Pilitowski Bartosz.

Tytuł oryginału: Fairness at trial : the impact of procedural justice and other experiential factors on criminal defendants' perceptions of court legitimacy in Poland.

Czasopismo: Law and Social Inquiry

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 44 no. 2

Opis fizyczny: S. 359-390, tab.

Uwagi: [DOI 2018]

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1111/lsi

Impact Factor: 0.929

Punktacja MNiSW: 140.000


6/42


Autorzy: Burdziej Stanisław.

Tytuł oryginału: Problem-solving justice in criminal law in Poland.

Czasopismo: Utrecht Law Review

Rocznik: 2018, 2019

Szczegóły: Vol. 14 no. 3

Opis fizyczny: S. 77-89, tab., wykr.

Uwagi: 10.18352/ulr

Punktacja MNiSW: 100.000


7/42


Autorzy: Burdziej Stanisław.

Tytuł oryginału: Sprawiedliwość i prawomocność : o społecznej legitymizacji władzy sądowniczej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 283 s., il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 253-271.

Punktacja MNiSW: 100.000


8/42


Autorzy: Burdziej Stanisław, Pilitowski Bartosz.

Tytuł oryginału: Wstęp : responsywna trzecia władza.

Tytuł całości: Obywatelski monitoring sądów 2015/2016, raport z realizacji projektu / pod red. Bartosza Pilitowskiego i Stanisława Burdzieja.

Adres wydawniczy: Toruń, Fundacja Court Watch Polska : 2016

Opis fizyczny: S. 9-12


9/42


Autorzy: Pilitowski Bartosz, Burdziej Stanisław.

Tytuł oryginału: Metodologia monitoringu.

Tytuł całości: Obywatelski monitoring sądów 2015/2016, raport z realizacji projektu / pod red. Bartosza Pilitowskiego i Stanisława Burdzieja.

Adres wydawniczy: Toruń, Fundacja Court Watch Polska : 2016

Opis fizyczny: S. 13-19, tab.


10/42


Autorzy: Burdziej Stanisław.

Tytuł oryginału: Wyniki obserwacji infrastruktury sądów.

Tytuł całości: Obywatelski monitoring sądów 2015/2016, raport z realizacji projektu / pod red. Bartosza Pilitowskiego i Stanisława Burdzieja.

Adres wydawniczy: Toruń, Fundacja Court Watch Polska : 2016

Opis fizyczny: S. 73-125, tab.

Punktacja MNiSW: 4.000


11/42


Autorzy: Burdziej Stanisław.

Tytuł oryginału: Wykorzystanie kary ograniczenia wolności w modelu problem-solving justice.

Tytuł całości: Teoretyczne i praktyczne aspekty wykonywania kary ograniczenia wolności / pod red. Adama Kwiecińskiego.

Adres wydawniczy: Wrocław, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego : 2016

Opis fizyczny: S. 11-24

Seria: (E-Monografie ;nr 86)

Punktacja MNiSW: 4.000


12/42


Autorzy: Pilitowski Bartosz, Burdziej Stanisław.

Tytuł oryginału: Obywatelski monitoring sądów 2015/2016 : raport z realizacji projektu / pod red. Bartosza Pilitowskiego i Stanisława Burdzieja.

Adres wydawniczy: Toruń, Fundacja Court Watch Polska : 2016

Opis fizyczny: 174, [2] s., tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 4.000


13/42


Autorzy: Burdziej Stanisław.

Tytuł oryginału: Community justice : rekonstrukcja założeń i krytyka pewnego modelu polityki karnej.

Tytuł równoległy: Community justice : reconstruction of assumptions and critique of a criminal policy model.

Czasopismo: Białostockie Studia Prawnicze

Rocznik: 2016

Szczegóły: Z. 21

Opis fizyczny: S. 11-24, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15290/bsp

Punktacja MNiSW: 8.000


14/42


Autorzy: Burdziej Stanisław.

Tytuł oryginału: Legitymizacja władzy a sprawiedliwość proceduralna.

Czasopismo: Studia Socjologiczne

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 4 (223)

Opis fizyczny: S. 167-199, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 14.000


15/42


Autorzy: Stankiewicz Piotr, Burdziej Stanisław.

Tytuł oryginału: Conflict of interest as a research-analytical category.

Tytuł całości: Informal relations from democratic representation to corruption, case studies from Central and Eastern Europe / eds.: Zdenka Mansfeldová, Heiko Pleines.

Adres wydawniczy: Stuttgart, Ibidem-Verlag : 2011

Opis fizyczny: S. 41-52

Seria: (Changing Europe Book Series ;vol. 8)

Punktacja MNiSW: 5.000


16/42


Autorzy: Burdziej Stanisław.

Tytuł oryginału: Wpływowa mniejszość? Radio Maryja a społeczeństwo obywatelskie.

Tytuł całości: "Status mniejszościowy" i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych / red. Janusz Mucha i Bożena Pactwa.

Adres wydawniczy: Tychy, Śląskie Wydawnictwa Naukowe : 2008

Opis fizyczny: S. 183-198

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


17/42


Autorzy: Burdziej Stanisław.

Tytuł oryginału: Liberalna demokracja wobec religii : dylematy amerykańskie.

Tytuł całości: Dylematy współczesnego liberalizmu, zbiór studiów / pod red. Piotra Kryczki i Ryszarda Maciołka.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki : 2008

Opis fizyczny: S. 252-258

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


18/42


Autorzy: Burdziej Stanisław.

Tytuł oryginału: Pielgrzymi świata losu - pielgrzymi świata wyboru : duchowość New Age a pielgrzymki do Częstochowy i Santiago de Compostela.

Tytuł całości: Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych / pod red. Katarzyny Leszczyńskiej i Zbigniewa Paska

Adres wydawniczy: Kraków, Zakład Wydawniczy Nomos : 2008

Opis fizyczny: S. 138-148

Punktacja MNiSW: 3.000


19/42


Autorzy: Burdziej Stanisław.

Tytuł oryginału: "Jedną nogą na chrześcijańskiej ścieżce" : współczesna pielgrzymka do Santiago de Compostela w perspektywie socjologicznej.

Tytuł całości: Podróżnicy, fundatorzy, święci / pod red. Tomasza Ratajczaka.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk : 2008

Opis fizyczny: S. 111-116

Seria: (Prace Komisji Historii Sztuki / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ;t. 35)

Punktacja MNiSW: 3.000


20/42


Autorzy: Burdziej Stanisław.

Tytuł oryginału: Voice of the disinherited? Religious media after the 2005 presidential and parliamentary elections in Poland.

Czasopismo: East European Quarterly

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 42 nr 2

Opis fizyczny: S. 207-221

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 0.093

Punktacja MNiSW: 10.000


21/42


Autorzy: Burdziej Stanisław.

Tytuł oryginału: Dispute on evolution in the American School : on the social causes of antievolutionism in the USA.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2008

Szczegóły: nr 5 (68)

Opis fizyczny: S. 91-101, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


22/42


Autorzy: Burdziej Stanisław.

Tytuł oryginału: Radio Maryja a społeczeństwo obywatelskie.

Czasopismo: Znak

Rocznik: 2008

Szczegóły: R. 60 nr 9

Opis fizyczny: S. 17-28

Uwagi: Przedruk z: "Status Mniejszościowy" i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych / red. Janusza Muchy, Bożeny Pactwy. Tychy 2008. S. 183-198.


23/42


Autorzy: Burdziej Stanisław.

Tytuł oryginału: Prezydenci Stanów Zjednoczonych wobec religii.

Czasopismo: Athenaeum (Toruń)

Rocznik: 2007

Szczegóły: Z. 18

Opis fizyczny: S. 272-286, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


24/42


Autorzy: Burdziej Stanisław.

Tytuł oryginału: Spór o ewolucję w szkole amerykańskiej : o społecznych przyczynach antyewolucjonizmu w USA.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2007

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 66-74, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


25/42


Autorzy: Burdziej Stanisław.

Tytuł oryginału: Religie publiczne w nowoczesnym świecie.

Czasopismo: Kultura i Społeczeństwo

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 51 nr 2

Opis fizyczny: S. 245-250

Uwagi: Recenzja książki: Religie publiczne w nowoczesnym świecie / Jose Casanova. Kraków 2005.

Punktacja MNiSW: 8.000


26/42


Autorzy: Burdziej Stanisław.

Tytuł oryginału: Od "religii obywatelskiej" Jana Jakuba Rousseau do "civil religion" Roberta N. Bellaha : wokół koncepcji religii obywatelskiej.

Czasopismo: Kultura i Społeczeństwo

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 51 nr 3

Opis fizyczny: S. 115-132, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


27/42


Autorzy: Burdziej Stanisław.

Tytuł oryginału: Religia obywatelska a tożsamość narodowa w Stanach Zjednoczonych.

Czasopismo: Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa

Rocznik: 2006

Szczegóły: Z. 28

Opis fizyczny: S. 103-117, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


28/42


Autorzy: Burdziej Stanisław.

Tytuł oryginału: W drodze do Santiago de Compostela : portret socjologiczny pielgrzymki.

Adres wydawniczy: Kraków, Zakład Wydawniczy Nomos : 2005

Opis fizyczny: 160 s., il., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 149-157

Punktacja MNiSW: 20.000


29/42


Autorzy: Burdziej Stanisław.

Tytuł oryginału: Captain America and the crusade against evil : the dilemma of zealous nationalism / Robert Jewett i John Shelton Lawrence. Grand Rapids and London 2003.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2005

Szczegóły: T. 15

Opis fizyczny: S. 256-259

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 3.000


30/42


Autorzy: Burdziej Stanisław.

Tytuł oryginału: Stanisław Pstrokoński's forgotten 1945 plan for a European Community.

Czasopismo: Polish Foreign Affairs Digest

Rocznik: 2005

Szczegóły: Vol. 5 no. 3

Opis fizyczny: S. 153-166

Punktacja MNiSW: 3.000


31/42


Autorzy: Burdziej Stanisław.

Tytuł oryginału: Stanisława Pstrokońskiego zapomniany projekt Wspólnoty Europejskiej z roku 1945.

Czasopismo: Polski Przegląd Dyplomatyczny

Rocznik: 2005

Szczegóły: T. 5 nr 3

Opis fizyczny: S. 119-132

Uwagi: Toż w j. ang. w: Polish Foreign Affairs Digest, Vol. 5 no. 3, S. 153-166


32/42


Autorzy: Burdziej Stanisław.

Tytuł oryginału: Religion and politics : religious values in the Polish public square since 1989.

Czasopismo: Religion, State and Society

Rocznik: 2005

Szczegóły: Vol. 22 no. 2

Opis fizyczny: S. 165-174

Uwagi: 10.1080/09637490500118687

Punktacja MNiSW: 3.000


33/42


Autorzy: Burdziej Stanisław.

Tytuł oryginału: Droga św. Jakuba : przewodnik pielgrzyma do Santiago de Compostela.

Adres wydawniczy: Toruń, Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne : 2004

Opis fizyczny: 123 s., il.


34/42


Autorzy: Burdziej Stanisław.

Tytuł oryginału: "Chciałbym żyć w epoce prawdziwych podróży" (Claude Levi-Strauss) : o desakralizacji podróży w epoce globalnej wioski.

Czasopismo: Dialogi Polityczne

Rocznik: 2004

Szczegóły: Nr 3-4

Opis fizyczny: S. 183-191

Uwagi: 10.12775/DP

Punktacja MNiSW: 1.000


35/42


Autorzy: Burdziej Stanisław.

Tytuł oryginału: Separacja czy dialog? Religia i polityka w koncepcji Richarda J. Neuhausa i innych neokonserwatystów.

Czasopismo: Dialogi Polityczne

Rocznik: 2004

Szczegóły: Nr 3-4

Opis fizyczny: S. 125-132

Uwagi: 10.12775/DP

Punktacja MNiSW: 1.000


36/42


Autorzy: Burdziej Stanisław.

Tytuł oryginału: Kościół katolicki w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej / red. Piotr Mazurkiewicz. Warszawa 2003.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2004

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 102-106

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 3.000


37/42


Autorzy: Burdziej Stanisław.

Tytuł oryginału: Nowoczesność i fundamentalizm.

Czasopismo: Kultura i Społeczeństwo

Rocznik: 2004

Szczegóły: T. 48 nr 2

Opis fizyczny: S. 217-221

Uwagi: Recenzja książki: Nowoczesność i fundamentalizm : ruchy antymodernistyczne w chrześcijaństwie / Dominika Motak. Kraków 2002.

Punktacja MNiSW: 6.000


38/42


Autorzy: Burdziej Stanisław.

Tytuł oryginału: Camino de Santiago : między chrześcijaństwem a New Age.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2004

Szczegóły: T. 14

Opis fizyczny: S. 71-80, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


39/42


Autorzy: Burdziej Stanisław.

Tytuł oryginału: Pielgrzym Coelho?

Czasopismo: Miejsca Święte

Rocznik: 2003

Szczegóły: nr 11 (83)

Opis fizyczny: S. 46

Uwagi: Recenzja książki: Pielgrzym / Paulo Coelho ; przeł. Krystyna Szeżyńska-Maćkowska. Warszawa 2003.


40/42


Autorzy: Burdziej Stanisław.

Tytuł oryginału: Oblicza religii dzisiaj / Charles Taylor ; tłum. Adam Lipszyc. Kraków 2002.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2003

Szczegóły: T. 11

Opis fizyczny: S. 250-252

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 3.000


41/42


Autorzy: Burdziej Stanisław.

Tytuł oryginału: Europa zjednoczona w Chrystusie : antologia / Jan Paweł II ; wybór i oprac.: Leszek Sosnowski, Gabriel Turowski. Kraków 2002.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2003

Szczegóły: T.12

Opis fizyczny: S. 212-213

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 3.000


42/42


Autorzy: Burdziej Stanisław.

Tytuł oryginału: Renesans Drogi św. Jakuba - spojrzenie socjologa.

Czasopismo: Przegląd Powszechny

Rocznik: 2003

Szczegóły: R. 120 t. 315 nr 2

Opis fizyczny: S. 209-216

Punktacja MNiSW: 1.000