Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Bibianna Bałaj
adiunkt
Katedra Psychologii Poznawczej i Porównawczej, Instytut Psychologii

e-mail: bibianna@umk.pl
www: http://psychologia.umk.pl/about-us/dr-Bibianna-Balaj
ORCID: 0000-0001-5066-7493

Zainteresowania:
wyobraźnia wizualna w kontekście zapisu i analiz ruchów oczu, orientacja czasowo-przestrzenna, procesy uwagowe, kontrola poznawcza, skaning wzrokowy, przetwarzanie percepcyjne, pamięć, interakcja wzrok-komputer

Terminy konsultacji:
Dyżury zdalne (ms teams):
czwartek 11.15-12.00
czwartek 18.00-19.15

Bibliografia