Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Bibianna Bałaj
adiunkt
Katedra Psychologii Poznawczej i Porównawczej, Instytut Psychologii

pokój: 217, Gagarina 39, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 41 79
e-mail: bibianna@umk.pl
www: http://psychologia.umk.pl/about-us/dr-Bibianna-Balaj
ORCID: 0000-0001-5066-7493

Zainteresowania:
wyobraźnia wizualna w kontekście zapisu i analiz ruchów oczu, orientacja czasowo-przestrzenna, procesy uwagowe, kontrola poznawcza, skaning wzrokowy, przetwarzanie percepcyjne, pamięć, interakcja wzrok-komputer, okulografia

Terminy konsultacji:
Dyżury:
środa 14.00-15.00 online
czwartek 14.00-15.00 s217

Zobacz profil w Bazie Wiedzy