Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Izabela Symonowicz-Jabłońska
adiunkt
Katedra Pedagogiki Szkolnej, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 391
tel.: 56 611-48-47
e-mail: izajs@umk.pl

Zainteresowania:
Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z edukacją szkolną i poza szkolną, wychowaniem społeczno-moralnym, pedagogiką kultury, pedagogiką emancypacyjną.

Temat badawczy: Znaczenie baśniowości w wychowaniu społeczno-moralnym.

Terminy konsultacji:
konsultacje e-mailowe poniedziałek 9.30-11.30 lub
po umówieniu stacjonarnie p. 343 wtorek


Bibliografia