Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Izabela Symonowicz-Jabłońska
adiunkt
Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 343, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 46 82
e-mail: izajs@umk.pl
ORCID: 0000-0003-2300-7988

Zainteresowania:
Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z edukacją szkolną i poza szkolną, wychowaniem społeczno-moralnym, pedagogiką kultury, pedagogiką emancypacyjną.

Temat badawczy: Znaczenie baśniowości w wychowaniu społeczno-moralnym.

Terminy konsultacji:
Konsultacje, p.343:
Poniedziałek: 8.30- 9.30
Środa: 13.00-13.45

kontakt e-mail na adres: izajs@umk.pl


Zobacz profil w Bazie Wiedzy