Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Izabela Symonowicz-Jabłońska
adiunkt
Katedra Pedagogiki Szkolnej, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 391
tel.: 56 611-48-47
e-mail: izajs@umk.pl
ORCID: 0000-0003-2300-7988

Zainteresowania:
Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z edukacją szkolną i poza szkolną, wychowaniem społeczno-moralnym, pedagogiką kultury, pedagogiką emancypacyjną.

Temat badawczy: Znaczenie baśniowości w wychowaniu społeczno-moralnym.

Terminy konsultacji:
Konsultacje e-mail lub na Teamsie po wcześniejszym umówieniu do 15.07.2022
kontakt e-mail na adres: izajs@umk.pl


Zobacz profil w Bazie Wiedzy