Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

mgr Weronika Kortas
asystent
Katedra Badań Przestrzeni Informacyjnej, Instytut Badań Informacji i Komunikacji

e-mail: wkortas@umk.pl
www: https://weronika.kortas.prac.umk.pl/
ORCID: 0000-0002-4276-7651

Zainteresowania:
Absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz socjologii na UMK i studiów podyplomowych user experience na WSB w Gdańsku. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na społecznościach internetowych – ich funkcjonowaniu, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych przez ich członków, a także na user centered design, user experience oraz social reading.

Terminy konsultacji:
Pokój: C 2.16

dyżur zdalny, w poniedziałek od 13:15 do 14:45 na MS Teams.

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5eb206d6c6be4961b4745d11db0ec285%40thread.tacv2/1613945914585?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%22fcd15667-6734-45dc-ab9b-8cc35c199a4e%22%7d

Proszę umawiać się na konkretną godzinę mailowo.Bibliografia