Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

mgr Weronika Kortas
asystent
Katedra Badań Przestrzeni Informacyjnej, Instytut Badań Informacji i Komunikacji

e-mail: wkortas@umk.pl
www: http://www.home.umk.pl/~wkortas/
ORCID: 0000-0002-4276-7651

Zainteresowania:
Absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz socjologii na UMK i studiów podyplomowych user experience na WSB w Gdańsku. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na społecznościach internetowych – ich funkcjonowaniu, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych przez ich członków, a także na user centered design, user experience oraz social reading.

Terminy konsultacji:
Pokój: C 2.16

dyżur zdalny, we wtorek od 13:00 do 14:30 na MS Teams.

Link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5eb206d6c6be4961b4745d11db0ec285%40thread.tacv2/conversations?groupId=23681af3-9633-4f08-a55e-8ecd33c4c454&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Proszę umawiać się na konkretną godzinę mailowo.Bibliografia