Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Katarzyna Suwadadr Katarzyna Suwada
adiunkt
Katedra Badania Jakości Życia i Socjologii Stosowanej, Instytut Socjologii

e-mail: k.suwada@umk.pl
www: https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Suwada
ORCID: 0000-0001-8785-855X

Zainteresowania:
Adiunktka w Instytucie Socjologii UMK. Redaktorka w Journal of Family Studies. Członkini Executive Board European Sociological Association Research Network 13 Sociology of Family and Intimate Lives. Członkini Zarządu Sekcji Socjologii Płci Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. W 2015 roku obroniła doktorat dotyczący ojcostwa w Polsce i Szwecji w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. W ramach badań naukowych zajmuje się kwestiami związanymi z socjologią rodziny, nierównościami genderowymi i społecznymi, krytycznymi studiami nad mężczyznami i męskościami, a także polityką rodzinną.

Jest autorką książki "Men, Fathering and the Gender Trap" wydanej w Palgrave Macmillan. Obecnie realizuje grant Sonata 10 z NCN dotyczący łączenia życia zawodowego z rodzicielstwem w społeczeństwie polskim.

Terminy konsultacji:
wtorki godz. 11:30-13:00.

Konsultacje przez Teams (k.suwada@o365.umk.pl). Istnieje możliwość umówienia się na konsultacje w innym terminie lub/i 'na żywo' w Harmonijce.

Bibliografia