Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
profesor
Katedra Pedagogiki Szkolnej, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 393
tel.: +48-56-611-46-64
e-mail: krubacha@umk.pl

Zainteresowania:
Metodologia badań społecznych, modele jakościowej analizy danych, wielozmiennowe modele ilościowej analizy danych, edukacja moralna, gender studies

Terminy konsultacji:
Terminy konsultacji w semestrze letnim 2019/2020.
poniedziałki godz. 15.45-16.45, p.393: 9,23 marca; 6,20 kwietnia; 4,18 maja; 8,15 czerwca.
wtorek godz. 9-10, p.393: 10,24 marca; 7,21 kwietnia; 5,19 maja; 9,16 czerwca.

Bibliografia