Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
profesor
Katedra Pedagogiki Szkolnej, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 393
tel.: +48-56-611-46-64
e-mail: krubacha@umk.pl
ORCID: 0000-0002-7447-6736

Zainteresowania:
Metodologia badań społecznych, modele jakościowej analizy danych, wielozmiennowe modele ilościowej analizy danych, edukacja moralna, gender studies

Terminy konsultacji:
Terminy konsultacji w semestrze zimowym 2020/2021

ponieziałki 9,30 - 10,30
wtorki 12,00 - 13,00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy