Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Magdalena Cuprjak
adiunkt
Katedra Edukacji Wczesnej i Obywatelskiej, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 343
tel.: +48-56-611-46-82
e-mail: mcuprjak@umk.pl
www: http://www.pedagogika.umk.pl/index.php/kmbp-wnp
ORCID: 0000-0002-0927-4927

Zainteresowania:
Metodologia badań nad edukacją, szczególnie metody jakościowe (badania etnograficzne, metodologia teorii ugruntowanej GT). Badania nad młodzieżą - szeroko pojęte funkcjonowanie młodzieży oraz konstruowanie tożsamości w kontekście kultury ponowoczesnej.

Terminy konsultacji:
W semestrze letnim (od 22 lutego do 20 września 2022r.) przebywam na urlopie naukowym.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy