Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Magdalena Cuprjak
adiunkt
Katedra Edukacji Wczesnej i Obywatelskiej, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 343
tel.: +48-56-611-46-82
e-mail: mcuprjak@umk.pl
www: http://www.pedagogika.umk.pl/index.php/kmbp-wnp

Zainteresowania:
Metodologia badań nad edukacją, szczególnie metody jakościowe (badania etnograficzne, metodologia teorii ugruntowanej GT). Badania nad młodzieżą - szeroko pojęte funkcjonowanie młodzieży oraz konstruowanie tożsamości w kontekście kultury ponowoczesnej.

Terminy konsultacji:
W dniach 23 lipca - 7 września 2020 r. przebywam na urlopie.


Bibliografia