Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Magdalena Cuprjak
adiunkt
Katedra Edukacji Wczesnej i Obywatelskiej, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 343
tel.: +48-56-611-46-82
e-mail: mcuprjak@umk.pl
www: http://www.pedagogika.umk.pl/index.php/kmbp-wnp

Zainteresowania:
Metodologia badań nad edukacją, szczególnie metody jakościowe (badania etnograficzne, metodologia teorii ugruntowanej GT). Badania nad młodzieżą - szeroko pojęte funkcjonowanie młodzieży oraz konstruowanie tożsamości w kontekście kultury ponowoczesnej.

Terminy konsultacji:
Wtorki w godzinach 10.00-12.00
Proszę kontaktować się w tym czasie za pośrednictwem platformy Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a984d9e5442db4183b1fc81745c462619%40thread.tacv2/conversations?groupId=8ce86b64-ff2b-4d50-9bb3-c9ca82bc9cdb&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324


Bibliografia