Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Magdalena Cuprjak

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/26


Autorzy: Cuprjak Magdalena.

Tytuł oryginału: Miejsce podmiotu w przestrzeni paradygmatów nauk pedagogicznych.

Tytuł całości: Dziecko i dzieciństwo w badaniach pedagogicznych / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Ewa Kowalska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2020

Opis fizyczny: S. 29-46, il., tab.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/26


Autorzy: Cuprjak Magdalena.

Tytuł oryginału: Budowanie wiedzy o młodzieży w dyskursie normatywnym.

Tytuł równoległy: Building knowledge about youth in the normative discourse.

Czasopismo: Przegląd Pedagogiczny

Rocznik: 2020

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 100-115, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.34767/PP

Punktacja MNiSW: 20.000


3/26


Autorzy: Cuprjak Magdalena.

Tytuł oryginału: Dane w badaniach jakościowych : uwikłanie w kontekst.

Tytuł równoległy: Data in qualitative research : entanglement in the context.

Czasopismo: Forum Oświatowe

Rocznik: 2019

Szczegóły: nr 1 (61)

Opis fizyczny: S.111-124, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


4/26


Autorzy: Cuprjak Magdalena.

Tytuł oryginału: Tożsamość jako cel rozwoju, czy rozwój bez celu? Tożsamość jako cel wychowania instytucjonalnego?

Tytuł całości: Młodzież we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej / red. nauk. Agnieszka Cybal-Michalska [et al.].

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : 2018

Opis fizyczny: S. 81-92

Seria: (Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ;nr 280)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


5/26


Autorzy: Cuprjak Magdalena.

Tytuł oryginału: Relacja nauczyciel - uczeń i jej rola w procesie wychowawczym gimnazjum.

Tytuł całości: Otvorené cesty vo vzdelávaní v multikultúrnej škole / ed. Mariana Sirotová.

Adres wydawniczy: Trnava, Univerzita sv. Cyrila a Metoda : 2018

Opis fizyczny: S. 55-65, il.

Seria: (Pedagogica Actualis ;10)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


6/26


Autorzy: Cuprjak Magdalena.

Tytuł oryginału: Przegląd Badań Edukacyjnych. Nr 26 / red. tomu Magdalena Cuprjak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: 260 s.

Uwagi: 10.12775/PBE


7/26


Autorzy: Cuprjak Magdalena.

Tytuł oryginału: Dyskursy o młodzieży w sytuacji edukacji instytucjonalnej : kontekst gimnazjum.

Tytuł równoległy: Discourses about youth in the situation of institutional education : the context of the gymnasium.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2018

Szczegóły: Z. 36 nr 2

Opis fizyczny: S. 171-198, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED

Punktacja MNiSW: 7.000


8/26


Autorzy: Kopińska Violetta, Cuprjak Magdalena.

Tytuł oryginału: Wiedza o społeczeństwie : raport przedmiotowy.

Tytuł całości: Gender w podręcznikach, projekt badawczy : raport. T. 3: Raporty przedmiotowe i rekomendacje / pod red. Iwony Chmury-Rutkowskiej [et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Fundacja Feminoteka : 2016

Opis fizyczny: S. 41-81, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


9/26


Autorzy: Cuprjak Magdalena.

Tytuł oryginału: Konstrukcje tożsamości gimnazjalistów.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 219 s., il., tab.

Uwagi: Bibliogr. s. 165-176.

Punktacja MNiSW: 20.000


10/26


Autorzy: Cuprjak Magdalena.

Tytuł oryginału: Paradygmaty w perspektywie zmian społecznych : zarys problemu.

Tytuł równoległy: Paradigms in the perspective of social changes : outline of the problem.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 23

Opis fizyczny: S. 251-265, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RA

Punktacja MNiSW: 14.000


11/26


Autorzy: Cuprjak Magdalena.

Tytuł oryginału: Uczeń gimnazjum : wykreowana tożsamość "pomiędzy".

Czasopismo: Studia Edukacyjne

Rocznik: 2016

Szczegóły: Nr 40

Opis fizyczny: S. 149-162, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/se

Punktacja MNiSW: 13.000


12/26


Autorzy: Cuprjak Magdalena, Kopińska Violetta.

Tytuł oryginału: Discrimination in the discourse of Polish textbooks dedicated to civic education courses.

Czasopismo: New Educational Review

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 40 no. 2

Opis fizyczny: S. 37-47, wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15804/tner

Punktacja MNiSW: 15.000


13/26


Autorzy: Cuprjak Magdalena.

Tytuł oryginału: Gimnazjum - "poczekalnia" na drodze ku dorosłości.

Tytuł równoległy: Middle School - "a waiting room" on the road to adulthood.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2015

Szczegóły: Nr 20

Opis fizyczny: S. 73-82, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/PBE

Punktacja MNiSW: 13.000


14/26


Autorzy: Cuprjak Magdalena.

Tytuł oryginału: The sense of self-efficacy of men and women in early adulthood as a component of competence.

Czasopismo: Edukacja Dorosłych (Toruń)

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 1 (70)

Opis fizyczny: S. 113-120, tab., wykr.; streszcz. pol., niem.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


15/26


Autorzy: Cuprjak Magdalena.

Tytuł oryginału: Doświadczanie codzienności ucznia : etnografia zaangażowana.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2014

Szczegóły: Nr 18

Opis fizyczny: S. 195-204, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/PBE

Punktacja MNiSW: 6.000


16/26


Autorzy: Cuprjak Magdalena.

Tytuł oryginału: Tożsamość w kontekście transformacji : raport z badań.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2013

Szczegóły: Nr 17

Opis fizyczny: S. 211-225, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


17/26


Autorzy: Cuprjak Magdalena.

Tytuł oryginału: Gimnazjum jako przestrzeń konstruowania tożsamości upozorowanej.

Tytuł całości: Tożsamość w społeczeństwie współczesnym, pop-kulturowe (re)interpretacje / red. nauk. Agnieszka Gromkowska-Melosik, Zbyszko Melosik.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2012

Opis fizyczny: S. 231-238

Uwagi: Bibliogr.


18/26


Autorzy: Cuprjak Magdalena.

Tytuł oryginału: Schemat etnograficzny : możliwości zastosowania w badaniach nad rozumieniem młodzieży gimnazjalnej.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2011

Szczegóły: Nr 13

Opis fizyczny: S. 89-98, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


19/26


Autorzy: Cuprjak Magdalena.

Tytuł oryginału: Dzieciństwo w opresji : pomiędzy przemysłem kulturowym a technokratycznymi reformami szkolnictwa / Christian Rittelmeyer. Kraków 2009.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2010

Szczegóły: Z. 26

Opis fizyczny: S. 186-190

Uwagi: RECENZJA


20/26


Autorzy: Cuprjak Magdalena.

Tytuł oryginału: Refleksyjny andragog a badania w działaniu.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 17

Opis fizyczny: S. 127-140, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


21/26


Autorzy: Cuprjak Magdalena.

Tytuł oryginału: Generacja wielkiej zmiany : studium autobiografii średniego pokolenia nauczycieli polskich 2004 / Wanda Dróżka. Kielce 2008.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2009

Szczegóły: nr 2 (71)

Opis fizyczny: S. 160-163

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 8.000


22/26


Autorzy: Cuprjak Magdalena.

Tytuł oryginału: Konstrukcja i standaryzacja testu do pomiaru statusu tożsamości dorosłych.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 16

Opis fizyczny: S. 171-181, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


23/26


Autorzy: Cuprjak Magdalena.

Tytuł oryginału: Płeć a teoria statusów tożsamości Jamesa Marcii.

Tytuł całości: Teoretyczne perspektywy badań nad edukacją rodzajową / red. Mariola Chomczyńska-Rubacha.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej : 2007

Opis fizyczny: S. 114-121

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


24/26


Autorzy: Cuprjak Magdalena.

Tytuł oryginału: Tożsamość a rola nauczyciela w okresie wczesnej dorosłości.

Adres wydawniczy: Toruń, Instytut Pedagogiki UMK : 2007

Opis fizyczny: 199 s., il.; streszcz. ang.

Seria: (Biblioteka Debiutów Naukowych ;t. 3)

Uwagi: Bibliogr. s. 183-192

Punktacja MNiSW: 20.000


25/26


Autorzy: Cuprjak Magdalena.

Tytuł oryginału: Status tożsamości a stosunek do ucznia nauczycieli w okresie wczesnej dorosłości.

Tytuł równoległy: Identity status and relation to student of teacher in early adulthood.

Czasopismo: Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik: 2006

Szczegóły: Nr 2

Opis fizyczny: S. 135-148, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


26/26


Autorzy: Cuprjak Magdalena.

Tytuł oryginału: Edukacja międzykulturowa w opinii uczestników kursów edukacji zawodowej : raport z województwa kujawsko-pomorskiego.

Tytuł całości: Edukacja dorosłych w zjednoczonej Europie, bogactwo, różnorodność, doświadczenie / red. Heribert Hinzen, Ewa Przybylska, Monika Staszewicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 324-333, tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 6.000