Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Krzysztof Wawrzonkowskidr hab. Krzysztof Wawrzonkowski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Historii Filozofii, Filozofii Systematycznej i Etyki, Instytut Filozofii

tel.: 611-36-73
fax: 56-652-27-69
e-mail: kwawrzonkowski@umk.pl
www: https://www.filozofia.umk.pl/instytut/pracownicy-2/pracownicy/?id=91137700
ORCID: 0000-0003-2792-1312

Zainteresowania:
Estetyka, filozofia nowożytna

Terminy konsultacji:
poniedziałek, godz. 18:15-19:45
Dostępny na platformie MS Teams: kwawrzonkowski@o365.umk.pl, na kanale Dyżur:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a78fed1d97af3431d866d7150739f6946%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=baf495a0-b14e-4380-9be2-2eff47209d25&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324


Bibliografia