Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Krzysztof Wawrzonkowski, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/46


Autorzy: Grzeliński Adam, Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Rozum w religii / George Santayana ; przekł., wstęp i oprac. Adam Grzeliński i Krzysztof Wawrzonkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: 263 s.

Seria: (Klasyka Filozofii / Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika)

Punktacja MNiSW: 50.000


2/46


Autorzy: Wawrzonkowski Krzysztof, Żelazna Jolanta, Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Ruch Filozoficzny : kwartalnik. T. 76 nr 3 / red. nauk. numeru: Krzysztof Wawrzonkowski, Jolanta Żelazna i Adam Grzeliński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: 262 s.


3/46


Autorzy: Grzeliński Adam, Kosiewicz-Wawrzonkowska Dominika, Markwart Anna, Szymańska-Lewoszewska Marta, Van den Abbeel Justyna, Zdrenka Marcin T., Żuromski Daniel, Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Eseje pozostałe / David Hume ; przekł. Adam Grzeliński, Dominika Kosiewicz-Wawrzonkowska, Anna Markwart, Marta Szymańska-Lewoszewska, Justyna Van den Abbeel, Marcin T. Zdrenka, Daniel Żuromski ; wstęp i oprac. A. Grzeliński, Krzysztof Wawrzonkowski, M. T. Zdrenka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: 313 s.

Seria: (Klasyka Filozofii / Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika)

Punktacja MNiSW: 50.000


4/46


Autorzy: Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Thomas Hobbes's Elements of law and his Third objections to Descartes's Meditations.

Tytuł równoległy: Elementy prawa Thomasa Hobbesa a jego Zarzuty trzecie do Medytacji Kartezjusza.

Czasopismo: Roczniki Filozoficzne

Rocznik: 2020

Szczegóły: T. 68 nr 2

Opis fizyczny: S. 179-194, streszcz. pol.

Uwagi: 10.18290/rf

Punktacja MNiSW: 70.000


5/46


Autorzy: Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Rola rozumu w koncepcji estetycznej Alexandra Gerarda.

Tytuł równoległy: The role of reason in Alexander Gerards's aesthetics.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 2020

Szczegóły: T. 76 nr 3

Opis fizyczny: S. 249-262, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RF

Punktacja MNiSW: 40.000


6/46


Autorzy: Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Piękno / Roger Scruton ; przeł. S. Krawczyk i A. Rejniak-Majewska. Łódź 2018.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 75 nr 3

Opis fizyczny: S. 187-193

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/RF

Punktacja MNiSW: 20.000


7/46


Autorzy: Wawrzonkowski Krzysztof, Wolińska Anna.

Tytuł oryginału: Sztuka i Filozofia. Nr 53 / red. nauk. Krzysztof Wawrzonkowski, Anna Wolińska.

Adres wydawniczy: Warszawa, Uniwersytet Warszawski. Instytut Filozofii, Wydawnictwo Naukowe Semper : 2018

Opis fizyczny: 109 s.

Uwagi: Tytuł tomu: Estetyka Kanta : interpretacje, konteksty, rozwinięcia.


8/46


Autorzy: Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wokół estetycznych Rozważań… Kanta : piękno.

Tytuł równoległy: Around Kant`s aesthetic Observations : the beauty.

Czasopismo: Sztuka i Filozofia

Rocznik: 2018

Szczegóły: Nr 53

Opis fizyczny: S. 5-18

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


9/46


Autorzy: Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Fideizm Kalwina i bunt angielskich racjonalistów / Antoni Szwed. Kęty 2016.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2017

Szczegóły: R. 8 nr 3

Opis fizyczny: S. 129-134

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/szhf

Punktacja MNiSW: 4.500


10/46


Autorzy: Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: O podobieństwach między koncepcjami geniuszu Kanta i Gerarda.

Tytuł całości: Aktualność estetyki Kanta / red. nauk. Kinga Kaśkiewicz, Piotr Schollenberger.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 31-48

Seria: (Estetyka : pomiędzy tradycją a współczesnością)

Punktacja MNiSW: 4.000


11/46


Autorzy: Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Moralna niejasność a renesansowa sztuka krasomówstwa / Quentin Skinner ; tł. Krzysztof Wawrzonkowski.

Tytuł całości: Quentin Skinner, metoda historyczna i wolność republikańska / red. nauk. Janusz Grygieńć.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 61-91

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


12/46


Autorzy: Grzeliński Adam, Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Ruch Filozoficzny : kwartalnik. T. 72 nr 4 / red. nauk. numeru Adam Grzeliński, Krzysztof Wawrzonkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 172 s.


13/46


Autorzy: Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Dobre towarzystwo : rozwój smaku estetycznego w dobie oświecenia.

Tytuł całości: Znaczenie filozofii oświecenia, człowiek wśród ludzi / red. nauk. Barbara Grabowska, Adam Grzeliński, Jolanta Żelazna.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 295-306, streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Punktacja MNiSW: 3.000


14/46


Autorzy: Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Elementy prawa naturalnego i politycznego / Thomas Hobbes ; przeł. Krzysztof Wawrzonkowski.

Czasopismo: Humanistyka i Przyrodoznawstwo

Rocznik: 2016

Szczegóły: Nr 22

Opis fizyczny: S. 321-341

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


15/46


Autorzy: Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Kantian normal idea vs Santayana's 'psychology' of defining characters as aesthetic forms.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 4 (114)

Opis fizyczny: S. 63-77

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15804/kie

Punktacja MNiSW: 12.000


16/46


Autorzy: Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Rola wyobraźni w Hume'owskiej nauce o naturze ludzkiej : od teorii poznania do etyki i estetyki.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 7 nr 2

Opis fizyczny: S. 155-177, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/szhf

Punktacja MNiSW: 9.000


17/46


Autorzy: Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: O powiązaniu ogłady i smaku w esejach Dawida Hume'a.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 7 nr 4

Opis fizyczny: S. 163-181, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/szhf

Punktacja MNiSW: 9.000


18/46


Autorzy: Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Alexander Gerard's correction of Hume's standard of taste.

Czasopismo: Vìsnik Nacìonal'nogo Avìacijnogo Unìversitetu. Fìlosofiâ. Kul'turologìâ

Rocznik: 2016

Szczegóły: no. 1 (23)

Opis fizyczny: S. 6-11, streszcz. ukr., ros.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


19/46


Autorzy: Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: O wieloznaczności terminu "pojęcie" w filozofii Hobbesa.

Czasopismo: Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 27

Opis fizyczny: S. 255-270, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Filozofia XVII wieku.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


20/46


Autorzy: Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: O spostrzeżeniach zmysłowych i ideach nabytych w filozofii Kartezjusza.

Czasopismo: Roczniki Filozoficzne

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 63 nr 1

Opis fizyczny: S. 49-64, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 14.000


21/46


Autorzy: Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: On paths of imagination : Pico's way towards understanding man.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 71 nr 4

Opis fizyczny: S. 171-188

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RF

Punktacja MNiSW: 6.000


22/46


Autorzy: Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: O zawiści w handlu / David Hume ; przeł. i oprac. Krzysztof Wawrzonkowski.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2015

Szczegóły: R. 6 nr 4

Opis fizyczny: S. 45-49

Uwagi: 10.12775/szhf

Punktacja MNiSW: 9.000


23/46


Autorzy: Hobbes Thomas, Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Decameron physiologicum, czyli 10 dialogów o filozofii naturalnej / Thomas Hobbes ; [przekł. i oprac. Krzysztof Wawrzonkowski].

Tytuł całości: Empiryczne podstawy i obrzeża filozofii XVII wieku / red. Adam Grzeliński, Jolanta Żelazna.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 79-137, il.

Seria: (Klasyka Filozofii / Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


24/46


Autorzy: Santayana George, Grzeliński Adam, Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Poczucie piękna : zarys teorii estetycznej / George Santayana ; przekł i oprac. Adam Grzeliński, Krzysztof Wawrzonkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: 266 s.

Seria: (Klasyka Filozofii / Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika)

Punktacja MNiSW: 20.000


25/46


Autorzy: Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Oblicza wolności : studia z praktycznej filozofii Kanta i jej historii / Heiner F. Klemme ; tł. Dariusz Pakalski. Toruń 2013.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 5 nr 2

Opis fizyczny: S. 193-196

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 5.000


26/46


Autorzy: Hume David, Grzeliński Adam, Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: O koalicji partii / David Hume ; przeł. Adam Grzeliński, Krzysztof Wawrzonkowski.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 5 nr 2

Opis fizyczny: S. 9-16

Punktacja MNiSW: 5.000


27/46


Autorzy: Grzeliński Adam, Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: O procencie / David Hume ; przeł. Adam Grzeliński i Krzysztof Wawrzonkowski.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 5 nr 4

Opis fizyczny: S. 37-48

Punktacja MNiSW: 5.000


28/46


Autorzy: Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Some remarks on imagination : notes on the margin of De imaginatione by Gianfrancesco Pico della Mirandola (1469-1533).

Czasopismo: Vìsnik Nacìonal'nogo Avìacijnogo Unìversitetu. Fìlosofiâ. Kul'turologìâ

Rocznik: 2014

Szczegóły: no. 2 (20)

Opis fizyczny: S. 10-14, streszcz. ukr., ros.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


29/46


Autorzy: Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Błażej Pascal o wyobraźni w życiu ludzkim.

Tytuł całości: Z badań nad filozofią XVII wieku, jej źródłami i kontynuacjami / pod red. Honoraty Jakuszko.

Adres wydawniczy: Lublin, Lubelskie Towarzystwo Naukowe : 2013

Opis fizyczny: S. 71-100, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


30/46


Autorzy: Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Dawid Hume i problem legitymizacji władzy.

Tytuł równoległy: David Hume and the issue of the legitimism of power.

Czasopismo: Humanistyka i Przyrodoznawstwo

Rocznik: 2013

Szczegóły: Nr 19

Opis fizyczny: S. 199-220, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


31/46


Autorzy: Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: O przedmiotach estetycznych Mieczysława Wallisa.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 70 nr 3

Opis fizyczny: S. 471-488, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


32/46


Autorzy: Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Koniec historii Francisa Fukuyamy z perspektywy dwudziestu lat od ukazania się dzieła.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2013

Szczegóły: R. 4 nr 1

Opis fizyczny: S. 131-152, streszcz. ang.

Uwagi: 10.12775/szhf

Punktacja MNiSW: 5.000


33/46


Autorzy: Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Od mechanicyzmu do asocjacjonizmu, czyli rozwój koncepcji wyobraźni i wyobrażeń od Hobbesa do Hume'a.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2013

Szczegóły: R. 4 nr 2

Opis fizyczny: S. 59-79, streszcz. ang.

Uwagi: 10.12775/szhf

Punktacja MNiSW: 5.000


34/46


Autorzy: Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Ostatni człowiek a idea pokolenia, czyli jak Fukuyama odkrywał naturę ludzką.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2013

Szczegóły: R. 4 nr 3

Opis fizyczny: S. 91-118, streszcz. ang.

Uwagi: 10.12775/szhf

Punktacja MNiSW: 5.000


35/46


Autorzy: Grzeliński Adam, Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Eseje o radykalnym empiryzmie / William James ; tł., red. Adam Grzeliński, Krzysztof Wawrzonkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: 237 s.

Seria: (Klasyka Filozofii / Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika)

Punktacja MNiSW: 20.000


36/46


Autorzy: Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Thomasa Hobbesa koncepcja wyobraźni.

Czasopismo: Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 24

Opis fizyczny: S. 19-36, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


37/46


Autorzy: Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Kilka wykładów o powołaniu uczonego / Johan Gottlieb Fichte ; przekł., wstęp i oprac. Tomasz Kupś. Toruń 2012.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2012

Szczegóły: R. 3 nr 1

Opis fizyczny: S. 253-255

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 4.000


38/46


Autorzy: Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Współczesny wymiar idei Berkeleya.

Czasopismo: Humanistyka i Przyrodoznawstwo

Rocznik: 2011

Szczegóły: Nr 17

Opis fizyczny: S. 437-441

Uwagi: Recenzja książki: Człowiek i duch nieskończony : immaterializm George'a Berkeleya / Adam Grzeliński. Toruń 2010.

Punktacja MNiSW: 7.000


39/46


Autorzy: Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wyobraźnia i wzniosłość : teoriopoznawcze podstawy wybranych brytyjskich koncepcji estetycznych XVIII wieku.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Tako : 2010

Opis fizyczny: 261 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 252-261.

Punktacja MNiSW: 12.000


40/46


Autorzy: Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Smak, geniusz, sztuka : filozofia piękna Alexandra Gerarda w świetle estetyki kantowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: 227, [1] s.

Seria: (Monografie z Historii Filozofii)

Uwagi: Bibliogr. s. 219-228.

Punktacja MNiSW: 12.000


41/46


Autorzy: Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Sztuki wizualne w świetle koncepcji estetycznej Edmunda Burke'a.

Tytuł całości: Kultura wizualna Anglii XVIII i XIX wieku w świetle teorii sztuki i estetyki / pod red. Jacka Jaźwierskiego, Ryszarda Kasperowicza, Marcina Pastwy.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego : 2008

Opis fizyczny: S. 47-75

Punktacja MNiSW: 3.000


42/46


Autorzy: Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Smak i geniusz : teoria piękna Alexandra Gerarda.

Czasopismo: Filo-Sofija : rocznik Komisji Filozofii

Rocznik: 2008

Szczegóły: R. 8 nr 1

Opis fizyczny: S. 105-120, streszcz. ang.


43/46


Autorzy: Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Rozprawa o uczuciach / Dawid Hume ; przeł., wstępem i komentarzem opatrzył Adam Grzeliński.

Czasopismo: Filo-Sofija : rocznik Komisji Filozofii

Rocznik: 2008

Szczegóły: R. 8 nr 1

Opis fizyczny: S. 239-267

Uwagi: Tłumaczenie w ramach zajęć translatoryjnych Instytutu Filozofii UMK: Józefina Bartyzel, Maria Borkowska, Marcin Goc, Witold Jankowiak, Andrzej Karalus, Rafał Kranach, Katarzyna Łukaszewska, Sebastian Richert, Krzysztof Wawrzonkowski, Wojciech Włoch oraz prowadzący Adam Grzeliński.


44/46


Autorzy: Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Teoria estetyczna w nauce Hume'a o naturze ludzkiej.

Czasopismo: Filo-Sofija : rocznik Komisji Filozofii

Rocznik: 2006

Szczegóły: R. 6 nr 1

Opis fizyczny: S. 207-222, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


45/46


Autorzy: Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Koncepcja estetyczna Edmunda Burke'a w świetle Kantowskiej estetyki.

Czasopismo: Filo-Sofija : rocznik Komisji Filozofii

Rocznik: 2005

Szczegóły: R. 5 nr 1

Opis fizyczny: S. 65-90, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


46/46


Autorzy: Wawrzonkowski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Absolutna teraźniejszość / Karl Heinz Bohrer. Warszawa 2003.

Czasopismo: Filo-Sofija : rocznik Komisji Filozofii

Rocznik: 2004

Szczegóły: R. 4 nr 1

Opis fizyczny: S. 255-258

Uwagi: RECENZJA