Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Jarosław Domalewski
adiunkt
Katedra Ekologii Społecznej, Instytut Socjologii

tel.: +48-56-611-3615
e-mail: domal@umk.pl


Bibliografia