Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Jarosław Domalewski

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/35


Autorzy: Antonowicz Dominik, Wasielewski Krzysztof, Domalewski Jarosław.

Tytuł oryginału: The access of rural youth to higher education in Poland.

Czasopismo: Higher Education in Russia and Beyond

Rocznik: 2020

Szczegóły: nr 1 (22)

Opis fizyczny: S. 4-5, tab.


2/35


Autorzy: Domalewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Szkoła wiejska jako moderator zmian systemowych.

Tytuł całości: Ciągłość i zmiana, sto lat rozwoju polskiej wsi. T. 1 / red. nauk. Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin.

Adres wydawniczy: Warszawa, IRWIR PAN, Wydawnictwo Naukowe Scholar : 2019

Opis fizyczny: S. 389-419, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


3/35


Autorzy: Środa-Murawska Stefania, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Domalewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Culture-led development : experience of polish small citites.

Tytuł całości: The American Association of Geographers, AAG 2019 Annual Meeting, Washington, D.C., April 3-7, 2019.

Adres wydawniczy: [Washington, DC, American Association of Geographers] : 2019

Opis fizyczny: [1] s.

Uwagi: Dokument elektroniczny


4/35


Autorzy: Szafraniec Krystyna, Domalewski Jarosław, Wasielewski Krzysztof, Szymborski Paweł, Wernerowicz Marcin.

Tytuł oryginału: The me-generation in a post-collectivist space : dilemmas in a time of transition.

Adres wydawniczy: Berlin [etc.], Peter Lang : 2018

Opis fizyczny: 389 s., tab., wykr.

Seria: (Studies in Political Transition ;vol. 8)

Uwagi: Oryg. pol.: Zmiana warty : młode pokolenia a transformacje we wschodniej Europie i Azji. Warszawa 2017.

Uwagi: Bibliogr. s. 345-382.


5/35


Autorzy: Szafraniec Krystyna, Domalewski Jarosław, Wasielewski Krzysztof, Szymborski Paweł, Wernerowicz Marcin.

Tytuł oryginału: Zmiana warty : młode pokolenia a transformacje we wschodniej Europie i Azji.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar : 2017

Opis fizyczny: 352 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 307-339.

Punktacja MNiSW: 100.000


6/35


Autorzy: Domalewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Environmental diversification of career plans and aspirations of young people in rural areas : circumstances and consequences.

Czasopismo: Agricultural Economics and Rural Development

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 12 no. 2

Opis fizyczny: S. 129-142, il., tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 4.000


7/35


Autorzy: Domalewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Zróżnicowanie środowiskowe a wyniki edukacyjne gimnazjów wiejskich : studia przypadków w ujęciu dynamicznym.

Czasopismo: Edukacja

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 4 (135)

Opis fizyczny: S. 73-90, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


8/35


Autorzy: Domalewski Jarosław.

Tytuł oryginału: "Wczoraj" i "dziś" : nierówności środowiskowe w dostępie do wykształcenia.

Tytuł całości: Edukacja i nierówność, trajektorie sukcesu i marginalizacji / red. nauk. Agnieszka Gromkowska-Melosik, Mirosław J. Szymański.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : 2014

Opis fizyczny: S. 229-247, il., tab., wykr.

Seria: (Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ;nr 221)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


9/35


Autorzy: Domalewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Rural areas and agriculture in the process of globalization : searching for developmental regularities.

Czasopismo: Eastern European Countryside

Rocznik: 2014

Szczegóły: Nr 20

Opis fizyczny: S. 233-246

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.2478/eec

Impact Factor: 0.062

Punktacja MNiSW: 15.000


10/35


Autorzy: Domalewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Neglected education - vocational training in Poland.

Tytuł całości: Polish and Russian youth, education and work in changing society / ed. by Krystyna Szafraniec and David Konstantinovskiy.

Adres wydawniczy: Moscow, Institute of Sociology Russian Academy of Sciences : 2013

Opis fizyczny: S. 39-53, il., tab., wykr.

Uwagi: Dokument elektroniczny - CD-rom

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


11/35


Autorzy: Domalewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Capabilities and limitations of the local government in Poland : the public services sector perspective.

Tytuł całości: Sociology and society, global challenges and regional development / ed. by Guoying Dang, Fulanike Sa, Xingyuan Feng.

Adres wydawniczy: Beijing, RDI CASS : 2013

Opis fizyczny: S. 107-128, il., wykr.

Uwagi: [Tytuł wydawnictwa zbiorowego w języku chińskim]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


12/35


Autorzy: Domalewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Dynamika selekcji społecznych i edukacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Tytuł całości: Zawirowania systemu edukacji, z perspektywy socjologicznych warsztatów badawczych / red. nauk. Marta Zahorska.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : 2012

Opis fizyczny: S. 53-71, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


13/35


Autorzy: Domalewski Jarosław, Juchnicka Marta.

Tytuł oryginału: Podstawy metodologiczne badań.

Tytuł całości: Diagnoza stanu i barier modernizacji oferty edukacyjnej w województwie podlaskim, raport z badań w obszarze: programów nauczania, metod potwierdzania kwalifikacji oraz doradztwa i orientacji zawodowej / [red.: Arkadiusz Niedźwiecki, Czesław Noworol].

Adres wydawniczy: Białystok, Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych : 2011

Opis fizyczny: S. 8-18, tab.

Punktacja MNiSW: 4.000


14/35


Autorzy: Domalewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Ocena systemu i jakości kształcenia zawodowego.

Tytuł całości: Diagnoza stanu i barier modernizacji oferty edukacyjnej w województwie podlaskim, raport z badań w obszarze: programów nauczania, metod potwierdzania kwalifikacji oraz doradztwa i orientacji zawodowej / [red.: Arkadiusz Niedźwiecki, Czesław Noworol].

Adres wydawniczy: Białystok, Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych : 2011

Opis fizyczny: S. 45-63, tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 4.000


15/35


Autorzy: Domalewski Jarosław.

Tytuł oryginału: DSK w świetle badań ilościowych.

Tytuł całości: Diagnoza stanu i barier modernizacji oferty edukacyjnej w województwie podlaskim, raport z badań w obszarze: programów nauczania, metod potwierdzania kwalifikacji oraz doradztwa i orientacji zawodowej / [red.: Arkadiusz Niedźwiecki, Czesław Noworol].

Adres wydawniczy: Białystok, Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych : 2011

Opis fizyczny: S. 78-92, tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 4.000


16/35


Autorzy: Domalewski Jarosław.

Tytuł oryginału: System edukacji a aspiracje i kariery szkolne młodzieży wiejskiej - między kontynuacją a zmianą.

Tytuł całości: Rozwój obszarów wiejskich w Polsce, diagnozy, strategie, koncepcje polityki / pod red. nauk. Iwony Nurzyńskiej i Mirosława Drygasa.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Polska Akademia Nauk : 2011

Opis fizyczny: S. 57-79, tab., wykr.

Seria: (Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa)

Punktacja MNiSW: 4.000


17/35


Autorzy: Domalewski Jarosław, Wasielewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Zmiany w edukacji : szkoła i jej społeczne otoczenie / red. nauk.: Jarosław Domalewski, Krzysztof Wasielewski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2011

Opis fizyczny: 229 s., il.

Seria: (Z Prac Sekcji Socjologii i Edukacji PTS ;t. 1)

Punktacja MNiSW: 4.000


18/35


Autorzy: Domalewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Zadania i funkcje szkół rolniczych w Polsce : z perspektywy kompetencji kluczowych uczniów w zakresie przedsiębiorczości i inicjatywności / red. nauk. Jarosław Domalewski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Polska Akademia Nauk, Wydawnictwo ZAPOL : 2011

Opis fizyczny: 164 s., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


19/35


Autorzy: Domalewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Charakterystyki społeczne, środowiskowe i edukacyjne uczniów - w poszukiwaniu specyfiki szkół rolniczych w Polsce.

Tytuł całości: Zadania i funkcje szkół rolniczych w Polsce, z perspektywy kompetencji kluczowych uczniów w zakresie przedsiębiorczości i inicjatywności / red. nauk. Jarosław Domalewski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Polska Akademia Nauk, Wydawnictwo ZAPOL : 2011

Opis fizyczny: S. 57-72, tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 4.000


20/35


Autorzy: Domalewski Jarosław, Wasielewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Kompetencje kluczowe uczniów szkół rolniczych w zakresie przedsiębiorczości i inicjatywności.

Tytuł całości: Zadania i funkcje szkół rolniczych w Polsce, z perspektywy kompetencji kluczowych uczniów w zakresie przedsiębiorczości i inicjatywności / red. nauk. Jarosław Domalewski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Polska Akademia Nauk, Wydawnictwo ZAPOL : 2011

Opis fizyczny: S. 73-120, tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 4.000


21/35


Autorzy: Domalewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Plany i dążenia życiowe a przedsiębiorczość i inicjatywność uczniów szkół rolniczych.

Tytuł całości: Zadania i funkcje szkół rolniczych w Polsce, z perspektywy kompetencji kluczowych uczniów w zakresie przedsiębiorczości i inicjatywności / red. nauk. Jarosław Domalewski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Polska Akademia Nauk, Wydawnictwo ZAPOL : 2011

Opis fizyczny: S. 121-137, tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 4.000


22/35


Autorzy: Domalewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Wymiary i uwarunkowania zróżnicowania szkolnictwa ponadgimnazjalnego.

Tytuł całości: Zmiany w edukacji, szkoła i jej społeczne otoczenie / red. nauk.: Jarosław Domalewski, Krzysztof Wasielewski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2011

Opis fizyczny: S. 198-217, tab., wykr.

Seria: (Z Prac Sekcji Socjologii i Edukacji PTS ;t. 1)

Punktacja MNiSW: 4.000


23/35


Autorzy: Domalewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Nierówności środowiskowe w dostępie do edukacji przedszkolnej : wymiary i konsekwencje.

Czasopismo: Forum Socjologiczne

Rocznik: 2011

Szczegóły: Nr 2

Opis fizyczny: S. 179-198, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży / pod red. Barbary Wiśniewskiej-Paź

Uwagi: Bibliogr.


24/35


Autorzy: Domalewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Edukacja a procesy rozwoju obszarów wiejskich.

Tytuł całości: Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce, problemy i perspektywy rozwoju / pod red. nauk. Moniki Stanny i Mirosława Drygasa.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Polska Akademia Nauk : 2010

Opis fizyczny: S. 181-202

Seria: (Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa)

Punktacja MNiSW: 3.000


25/35


Autorzy: Mikiewicz Piotr, Domalewski Jarosław, Wasielewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: The "trajectorisation" of educational biographies as an unintentional outcome of educational expansion in Poland.

Tytuł całości: Expected and Unexpected Consequences of the Educational Expansion in Europe and the US, theoretical approaches and empirical findings in comparative perspective / Andreas Hadjar, Rolf Becker (eds.).

Adres wydawniczy: Bern [etc.], Haupt Verlag : 2009

Opis fizyczny: S. 153-163, tab., wykr.


26/35


Autorzy: Domalewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Zróżnicowanie gimnazjów : wymiary, uwarunkowania i konsekwencje.

Tytuł całości: Idee - diagnozy - nadzieje, szkoła polska a idee równości : (szkice teoretyczne i studia empiryczne) : praca zbiorowa / pod red. Astrid Męczkowskiej-Christiansen i Piotra Mikiewicza.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej : 2009

Opis fizyczny: S. 121-136, tab.

Uwagi: Bibliogr.


27/35


Autorzy: Domalewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Poradnik wizytatora. Z. 3, Uwarunkowania efektów pracy szkoły / [aut. Jarosław Domalewski].

Adres wydawniczy: Warszawa, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli : 2009

Opis fizyczny: 49 s., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.


28/35


Autorzy: Domalewski Jarosław, Wasielewski Krzysztof, Mikiewicz Piotr.

Tytuł oryginału: Segmentacja społeczna na wyjściu ze szkoły średniej.

Tytuł całości: Młodość i oświata za burtą przemian, z prac Sekcji Socjologii Edukacji i Młodzieży PTS : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Szafraniec.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 220-233, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


29/35


Autorzy: Domalewski Jarosław, Mikiewicz Piotr, Szafraniec Krystyna, Wasielewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Education in rural areas : its condition after post-socialist reform.

Tytuł całości: Transforming rural life in Poland, surveys of policy issues and evidence / ed. Keith S. Howe.

Adres wydawniczy: Warsaw, Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Science : 2008

Opis fizyczny: S. 104-117, tab., wykr.

Seria: (Studies and Monographs ;no. 1/2008)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


30/35


Autorzy: Domalewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Drogi szkolne młodzieży miejskiej i wiejskiej : uwarunkowania i konsekwencje.

Czasopismo: Rocznik Lubuski

Rocznik: 2008

Szczegóły: T. 34 cz. 1

Opis fizyczny: S. 43-61, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Marginalizacja i elitarność w edukacji / pod red. Ewy Narkiewicz-Niedbalec.


31/35


Autorzy: Domalewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Przyszłość wsi polskiej z perspektywy dążeń życiowych młodzieży.

Tytuł całości: Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi = Socio-economic aspects of rural development in Poland / pod red. nauk. Marty Błąd i Doroty Klepackiej-Kołodziejskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Polska Akademia Nauk : 2007

Opis fizyczny: S. 261-273, tab.

Seria: (Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


32/35


Autorzy: Domalewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Edukacja młodzieży wiejskiej : bariery i możliwości.

Tytuł całości: Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy na obszarach wiejskich w Polsce / [pod red. nauk. Ingi Kołomyjskiej i Marzeny Mażewskiej].

Adres wydawniczy: Warszawa, Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa : 2007

Opis fizyczny: S. 7-19, il., tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 6.000


33/35


Autorzy: Domalewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Charakterystyka zbiorowości badanych.

Tytuł całości: Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi, ludzie - społeczność lokalna - edukacja / pod red. nauk. Krystyny Szafraniec.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Polska Akademia Nauk : 2006

Opis fizyczny: S. 49-69, il.

Seria: (Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


34/35


Autorzy: Domalewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Reforma edukacji - szkoła wiejska - środowisko lokalne : wzajemne uwarunkowania i zależności.

Tytuł całości: Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi, ludzie - społeczność lokalna - edukacja / pod red. nauk. Krystyny Szafraniec.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Polska Akademia Nauk : 2006

Opis fizyczny: S. 239-281, il.

Seria: (Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


35/35


Autorzy: Domalewski Jarosław, Mikiewicz Piotr.

Tytuł oryginału: Młodzież w zreformowanym systemie szkolnym

Adres wydawniczy: Toruń, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Polska Akademia Nauk : 2004

Opis fizyczny: 151 s., summ.

Seria: (Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa)

Uwagi: Bibliogr.