Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Anna Kola
adiunkt
Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 355, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 48 56
e-mail: amkola@umk.pl
ORCID: 0000-0002-6208-8701

Zainteresowania:
Praca socjalna, projekt socjalny, zarządzanie projektem, socjologia edukacji (szkoły wyższej), uniwersytet, studia doktoranckie, pedagogika społeczna, jakość kształcenia, edukacja globalna, edukacja międzykulturowa, badania ewaluacyjne, ewaluacja działań projektowych, III sektor, NGO, ruchy społeczne, dyscyplinaryzacja i instytucjonalizacja nauki, socjologia nauki, naukoznawstwo

Terminy konsultacji:
Dyżury

UWAGA! W dniach 10-14 lipca przebywam na urlopie.

Na dyżur online zapraszam w dniu 7 lipca 2023 - w godzinach 10.00-12.00.


Istnieje możliwość spotkania online w innych, umówonych terminach. Uprzejmie proszę wówczas o uprzedni kontakt mailowy.Zobacz profil w Bazie Wiedzy