Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Anna Kola
adiunkt
Katedra Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 355
tel.: 56 611 48 57
e-mail: amkola@umk.pl
ORCID: 0000-0002-6208-8701

Zainteresowania:
Praca socjalna, projekt socjalny, zarządzanie projektem, socjologia edukacji (szkoły wyższej), uniwersytet, studia doktoranckie, pedagogika społeczna, jakość kształcenia, edukacja globalna, edukacja międzykulturowa, badania ewaluacyjne, ewaluacja działań projektowych, III sektor, NGO, ruchy społeczne, dyscyplinaryzacja i instytucjonalizacja nauki, socjologia nauki, naukoznawstwo

Terminy konsultacji:
Dyżury od października 2020

Poniedziałki - godzina 12.00 - 13.00 - Pokój nr 355, budynek Wydziału przy ul. Lwowskiej 1

Wtorki - godzina 12.00-13.00 - Pokój 101, budynek Wydziału przy ul. Fosa Staromiejska 1a (dyżur dziekański)


Z uwagi na sytuację pandemii wirusa SARS-CoV-2 uprzejmie proszę o wcześniejszy kontakt mailowy w celu umówienia spotkania.

Bibliografia