Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Anna Kola
adiunkt
Katedra Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 355
tel.: 56 611 48 57
e-mail: amkola@umk.pl
ORCID: 0000-0002-6208-8701

Zainteresowania:
Praca socjalna, projekt socjalny, zarządzanie projektem, socjologia edukacji (szkoły wyższej), uniwersytet, studia doktoranckie, pedagogika społeczna, jakość kształcenia, edukacja globalna, edukacja międzykulturowa, badania ewaluacyjne, ewaluacja działań projektowych, III sektor, NGO, ruchy społeczne, dyscyplinaryzacja i instytucjonalizacja nauki, socjologia nauki, naukoznawstwo

Terminy konsultacji:
W czasie sesji i urlopu dyżury będą odbywać się w takich samych dniach i godzinach, co w roku akademickim.

Dyżury zdalne - platforma Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae8cc47bc38514d578c58b9a23175d0c5%40thread.tacv2/conversations?groupId=ddab42ae-52b7-4cb7-8847-2334f4913fea&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

poniedziałek - 12.00-13.00
wtorek 10.30-11.15


Uprzejmie proszę o wiadomości mailowe lub przez Teams.


Bibliografia