Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Tomasz Leszniewski
adiunkt
Katedra Badania Jakości Życia i Socjologii Stosowanej, Instytut Socjologii

pokój: 383
tel.: +48-56-611-4679
e-mail: tomaszl@umk.pl
ORCID: 0000-0002-0458-4934

Zainteresowania:
socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii. Zajmuje się problematyką tożsamości człowieka we współczesnym społeczeństwie oraz metarefleksją nad rozwojem subdyscypliny socjologii - socjologii wychowania. Jest autorem książek Tożsamość jednostki w zmieniającym się społeczeństwie (2008) i Od indywidualizmu do indywidualności? Teoretyczna analiza zjawiska (2017) oraz kilkudziesięciu artykuł (w Studiach Socjologicznych, Kulturze i Edukacji, Człowiek i Społeczeństwo, Studiach Edukacyjnych i in.), a także rozdziałów w monografiach. Realizował projekty badawcze zajmujące się analizą zmian w obszarze socjologicznej wiedzy dotyczącej wychowania i edukacji oraz polskiej poakcesyjnej emigracji w Szkocji. Efektem tej współpracy jest współautorska książka Emigracja zarobkowa Polaków do Szkocji. Społeczne i kulturowe konteksty adaptacji (2021).

Terminy konsultacji:
Środa 11:45-13-15

Instytut Socjologii
Pok. 216

Zobacz profil w Bazie Wiedzy