Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Lidia Wiśniewska-Nogaj
adiunkt
Katedra Dydaktyki i Mediów, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 12
tel.: 56 611 46 80
e-mail: lidiaw@umk.pl
ORCID: 0000-0002-6039-3948

Zainteresowania:
Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki doświadczania własnej cielesności oraz traumy. Zajmuję się tym, jak stosunek do ciała kształtowany jest w różnych okresach rozwojowych i co wpływa na ten proces.

Terminy konsultacji:
Stacjonarnie:
sala 358
8.06 godz. 11:30 - 12:30
14.06 godz. 10:00 - 14:30
24.06 godz. 11:30 - 14:30
27.06 godz. 11:30 - 12:00
30.06 godz. 10:00 - 12:30

on-line (Ms Teams - proszę mnie wywołać, jeśli jestem zajęta oznacza to konsultacje z inną osobą)
8 i 22.07 10:00 - 11:00
15.07 13:00 - 14:00

Urlop wypoczynkowy: 25.07 - 31.08. 2022
Zobacz profil w Bazie Wiedzy