Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Lidia Wiśniewska-Nogaj
adiunkt
Instytut Nauk Pedagogicznych

e-mail: lidiaw@umk.pl
ORCID: 0000-0002-6039-3948

Zainteresowania:
Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki doświadczania własnej cielesności oraz traumy. Zajmuję się tym, jak stosunek do ciała kształtowany jest w różnych okresach rozwojowych i co wpływa na ten proces.

Terminy konsultacji:
W roku akademickim 2022/23 - nieobecność związana z macierzyństwem.
Zobacz profil w Bazie Wiedzy