Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Janusz Grygieńć, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Filozofii Społecznej, Instytut Filozofii

e-mail: jgrygienc@umk.pl

Zainteresowania:
filozofia polityki, teoria polityki, teoria demokracji, epistemologia społeczna

Terminy konsultacji:
Dyżury: wtorki, godz. 11.30-13.00 Skype (Janusz Grygieńć)

Office hours: Tuesdays, 11.30-13.00 on Skype (Janusz Grygieńć)

Bibliografia