Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Janusz Grygieńć, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Filozofii Społecznej, Instytut Filozofii

e-mail: jgrygienc@umk.pl
ORCID: 0000-0001-8586-6820

Zainteresowania:
filozofia polityki, teoria polityki, teoria demokracji, epistemologia społeczna

Terminy konsultacji:
Dyżury: środy, godz. 13.30-15.00, BigBlueButton: https://vc.umk.pl/b/jan-9lk-ps0-ydt

Office hours: Wednesdays, 13.30-15.00, BigBlueButton: https://vc.umk.pl/b/jan-9lk-ps0-ydt


Zobacz profil w Bazie Wiedzy