Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

mgr Lucyna Śmieszek-Formela
asystent
Katedra Edukacji Wczesnej i Obywatelskiej, Instytut Nauk Pedagogicznych

e-mail: l_smieszek@umk.pl

Zainteresowania:
- umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci,
- edukacja muzyczna
- choreoterapia,
- muzykoterapia,
- emisja głosu: zaburzenia i profilaktyka.

Terminy konsultacji:
Poniedziałek: 12:00 - 13:00
Piątek: 14:00 - 15:00

Konsultacje ze studentami w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 odbywają się w formie zdalnej (platforma MS Teams) po uprzednim zgłoszeniu drogą mailową. Zgłoszenia powinny być przesyłane najpóźniej do dnia poprzedzającego termin konsultacji.


Bibliografia