Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Aleksandra Derradr hab. Aleksandra Derra, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Filozofii Praktycznej, Instytut Filozofii

tel.: +48-56-611-3668
e-mail: aldewicz@umk.pl
www: http://www.aleksandra.derra.eu
ORCID: 0000-0003-2194-7597

Zainteresowania:
współczesna filozofia nauki, studia nad nad nauką i technologią (STS), problem płci w teoriach naukowych i w instytucjach naukowych, problematyka filozofii języka, ucieleśnienie w naukach kognitywnych, współczesne teorie feministyczne

Terminy konsultacji:
W ramach konsultacji zdalnych, zapraszam do kontaktu mailowego (aldewicz@umk.pl), można umówić się na rozmowę w Teams, Zoom, lub telefoniczną, w zależności od preferencji!

As part of the remote student's consultation hours, please contact me via email (aldewicz@umk.pl), we can arrange a conversation at Teams, Zoom, or by phone, depending on your preferences!

Bibliografia