Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Aleksandra Derradr hab. Aleksandra Derra, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Filozofii Praktycznej, Instytut Filozofii

tel.: +48-56-611-3668
e-mail: aleksandra.derra@umk.pl
www: http://www.aleksandra.derra.eu
ORCID: 0000-0003-2194-7597

Zainteresowania:
współczesna filozofia nauki, studia nad nad nauką i technologią (STS), problem płci w teoriach naukowych i w instytucjach naukowych, krytyczna analiza neuronauk, ucieleśnienie w naukach kognitywnych, współczesne teorie feministyczne

Terminy konsultacji:
Konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 odbywają się online za pomocą platformy MS Teams w każdą środę między 13.30 a 15.00 (aldewicz@o365.umk.pl). Zachęcam do wcześniejszego umówienia się: aldewicz@umk.pl. W uzasadnionym przypadku można spotkać się realnie w Instytucie Filozofii (pokój 312).

In winter term 2020 my counselling hours take place online on Teams platform every Wednesday from 1.30 till 3 pm (aldewicz@o365.umk.pl). Do not hesitate to make an appointment: aldewicz@umk.pl. In justified cases I can meet face to face in Institute of Philosophy (room 312).

Bibliografia