Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

mgr Łukasz Ceglarski
specjalista
Dziekanat Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych, Administracja Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych

pokój: AXI
tel.: 56 611-31 14
e-mail: ceglarski@umk.pl


Bibliografia