Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Aleksandra Seklecka, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Komunikacji, Mediów i Dziennikarstwa, Instytut Badań Informacji i Komunikacji

pokój: 4
e-mail: seklecka@umk.pl
ORCID: 0000-0002-8265-7545

Terminy konsultacji:
Dyżury:
20 i 27 czerwca (poniedziałek), godz. 10.00-11.30, pok. 118 lub MS Teams po wcześniejszym umówieniu się (https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a261cecce3b1546d8bba1aacbcddccd42%40thread.tacv2/conversations?groupId=4a5f05e6-91d2-4a9e-ac3e-1d04385e3447&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324)
4 lipca - 26 sierpnia - urlop

Consultation:
20 and 27 June (Monday), between 10.00 and 11.30 am or MS Teams after making an appointment (https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a261cecce3b1546d8bba1aacbcddccd42%40thread.tacv2/conversations?groupId=4a5f05e6-91d2-4a9e-ac3e-1d04385e3447&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324)
4 July - 26 August - holiday


Zobacz profil w Bazie Wiedzy