Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Krzysztof Pietrowiczdr hab. Krzysztof Pietrowicz, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Socjologii Zmian Społecznych, Instytut Socjologii

tel.: +48-56-611-3639
e-mail: szkott@uni.torun.pl
ORCID: 0000-0002-0596-4672

Zainteresowania:
- Relacje pomiędzy nauką, technologią a społeczeństwem (w tym socjologia Internetu).
- Metodologia nauk społecznych, przede wszystkim w kontekście problemu aplikacji wiedzy, prognozowania, perspektyw socjotechniki i inżynierii społecznej.
- Teoria socjologiczna.

- Zakulisowe wymiary życia społecznego.
- Socjologia i antropologia kultury (szczególnie przemiany kulturowe współczesnego społeczeństwa polskiego).


Terminy konsultacji:
środa, 11.30-13.00, pok. 214, Instytut Socjologii, Collegium Minus, ul. Fosa Staromiejska 1a


Zobacz profil w Bazie Wiedzy