Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 390, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 48 59
e-mail: hannaso@umk.pl
ORCID: 0000-0003-4741-4465

Zainteresowania:
1. Dorosłość i starość jako fazy uczenia się wobec wymogów współczesności.
2. Rozwijanie kompetencji społecznych przez całe życie.
3. Studia porównawcze edukacji ustawicznej w Polsce i za granicą.

Statutowe tematy badawcze:
1. Rozpoznawania i rozwijanie kompetencji społecznych w edukacji przez całe życie - transfer doświadczeń zagranicznych do polskiej teorii i praktyki edukacyjnej


Terminy konsultacji:
Konsultacje w semestrze letnim 2022/23
- poniedziałki, godz. 14.45 - 15.45, p. 390 (po uprzednim zgłoszeniu mailowym)
- online: w zespole Konsultacje na Teamsie po wcześniejszym mailowym uzgodnieniu terminu.


Zobacz profil w Bazie Wiedzy