Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Pedagogiki Szkolnej, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 390
tel.: +48-56-611-4856
e-mail: hannaso@umk.pl
ORCID: 0000-0003-4741-4465

Zainteresowania:
1. Dorosłość i starość jako fazy uczenia się wobec wymogów współczesności.
2. Rozwijanie kompetencji społecznych przez całe życie.
3. Studia porównawcze edukacji ustawicznej w Polsce i za granicą.

Statutowe tematy badawcze:
1. Rozpoznawania i rozwijanie kompetencji społecznych w edukacji przez całe życie - transfer doświadczeń zagranicznych do polskiej teorii i praktyki edukacyjnej
2. Analiza dzienników Haliny Semenowicz

Terminy konsultacji:
Konsultacje w semestrze zimowym 2020/21
Poniedziałki, godz. 10.00-11.00 (na Teamsie)
lub po umówieniu się drogą mailową w innym terminie.


Bibliografia