Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Małgorzata Skibińskadr Małgorzata Skibińska
adiunkt
Katedra Dydaktyki i Mediów, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 4
tel.: +48-56-611-4854
e-mail: gosiek@umk.pl
www: http://www.edukacja.torun.pl/pracownicy/dr-malgorzata-skibinska
ORCID: 0000-0001-8972-7529

Zainteresowania:
Zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół problematyki umiejętności informacyjnych uczniów, metodyki nauczania TI, wykorzystania oprogramowania open source w kształceniu szkolnym i akademickim oraz edukacyjnych i społecznych aspektów nowych mediów. Autorka publikacji naukowych poświęconych problematyce umiejętności informacyjnych, filozofii ruchu otwartości w edukacji oraz zastosowaniu mediów w edukacji.

Terminy konsultacji:
(semestr letni 2020/2021):

poniedziałek - 12.00-13.00; wtorek - 16.00-17.00

URLOP: 1.08.-6.09.2021 r. oraz 21-24.09.2021 r.
-------------
Konsultacje odbywają się w formie zdalnej za pomocą:

- MS Teams (logowanie za pomocą konta MS Office 365, kod dostępu: s0yu78i)

link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afb2a476db0414577b46f96d43ea7694f%40thread.tacv2/conversations?groupId=1bffe956-a8ea-4c80-87fa-9369bdc7a238&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324
-----------
Katedra Dydaktyki i Mediów WNP UMK
ul. Gagarina 13a, p. 4
87-100 Toruń
tel. 56 611 31 01

Bibliografia