Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Przemysław Krysiński
adiunkt
Katedra Badań Przestrzeni Informacyjnej, Instytut Badań Informacji i Komunikacji

pokój: C 2.14
tel.: +48-56-611-4731
e-mail: krys@umk.pl
www: http://www.krysinski.prac.umk.pl
ORCID: 0000-0001-7946-3515

Zainteresowania:
• informacja publiczna,
• rozwój cyfrowych usług publicznych,
• potrzeby informacyjne użytkowników,
• e-partycypacja,
• koncepcja „smart city” w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
• otwarte dane,
• wyszukiwanie informacji,
• wykorzystanie mediów społecznościowych w działalności promocyjnej instytucji z sektora informacyjnego,
• projektowanie graficzne,
• projektowanie i wdrażanie rozwiązań e-learningowych oraz systemów zarządzania treścią (CMS).

Terminy konsultacji:
• konsultacje online w okresie przerwy wakacyjnej 2020/21: czwartek, godz. 10:00-11.30 (17.06, 24.06, 1.07, 8.07, 15.07, 22.07, 29.07, 2.09, 30.09).
Urlop: 2.08-27.08 i 6.09-24.09.

Bezpośredni link do kanału w Ms Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa4dd5d5bc2f1426da51de595b0147141%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=7e48dfcc-3a7d-4d63-b8a2-c73fafae156a&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Dyżury w trybie stacjonarnym - po wcześniejszym ustaleniu terminu drogą elektroniczną.

Bibliografia