Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Przemysław Krysiński
asystent
Katedra Badań Przestrzeni Informacyjnej, Instytut Badań Informacji i Komunikacji

pokój: C 2.14
tel.: +48-56-611-4731
e-mail: krys@umk.pl
www: http://www.krysinski.prac.umk.pl
ORCID: 0000-0001-7946-3515

Zainteresowania:
• informacja publiczna,
• rozwój cyfrowych usług publicznych,
• potrzeby informacyjne użytkowników,
• e-partycypacja,
• koncepcja „smart city” w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
• otwarte dane,
• wyszukiwanie informacji,
• wykorzystanie mediów społecznościowych w działalności promocyjnej instytucji z sektora informacyjnego,
• projektowanie graficzne,
• projektowanie i wdrażanie rozwiązań e-learningowych oraz systemów zarządzania treścią (CMS).

Terminy konsultacji:
• wtorek, godz. 13:00-14:30 (w okresie pandemii konsultacje odbywają się wyłącznie online - Ms Teams, e-mail).

Urlop wypoczynkowy: 3.08-11.09.2020.

Bibliografia