Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Przemysław Krysiński

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/20


Autorzy: Kowalska-Chrzanowska Małgorzata, Krysiński Przemysław.

Tytuł oryginału: Bazy danych jako narzędzia identyfikacji i promocji dorobku naukowego : casus reprezentantów nauk o komunikacji społecznej i mediach.

Tytuł równoległy: Databases as tools of identifying and promoting scientific output : casus of representatives of social communication and media sciences.

Tytuł całości: Komunikowanie interdyscyplinarne, praca zbiorowa / pod red. Marii Nowina Konopki, Weroniki Świerczyńskiej-Głownia i Agnieszki Hess.

Adres wydawniczy: Kraków, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo ToC : 2020

Opis fizyczny: S. 37-58, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/20


Autorzy: Kowalska-Chrzanowska Małgorzata, Krysiński Przemysław.

Tytuł oryginału: Role of social networking services for scientists in promoting scientific output on example of Polish representatives of social communication and media sciences.

Czasopismo: Global Knowledge, Memory and Communication

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 69

Opis fizyczny: S. 1-35, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1108/GKMC

Punktacja MNiSW: 20.000


3/20


Autorzy: Krysiński Przemysław.

Tytuł oryginału: Koncepcja smart city jako przedmiot zainteresowania bibliologii i informatologii.

Tytuł równoległy: Smart city as an object of interest of book studies and information studies.

Czasopismo: Przegląd Biblioteczny

Rocznik: 2019

Szczegóły: R. 87 z. 3

Opis fizyczny: S. 301-321, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


4/20


Autorzy: Krysiński Przemysław.

Tytuł oryginału: Multibibliotekarstwo : praca zbiorowa / pod red. Mai Wojciechowskiej. Warszawa 2018.

Czasopismo: Zagadnienia Informacji Naukowej

Rocznik: 2019

Szczegóły: nr 1 (113)

Opis fizyczny: S. 110-113

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 10.000


5/20


Autorzy: Krysiński Przemysław.

Tytuł oryginału: Niewłaściwe wykorzystywanie mediów społecznościowych jako narzędzi zarządzania wizerunkiem instytucji sektora GLAM : casus Facebooka i Instagrama.

Tytuł równoległy: Improper use of social media in managing the image of GLAM sector institutions on the example of Facebook and Instagram.

Czasopismo: Zarządzanie Biblioteką

Rocznik: 2019

Szczegóły: Nr 11

Opis fizyczny: S. 9-27, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


6/20


Autorzy: Osiński Grzegorz, Osińska Veslava, Niedźwiecka-Ambroziak Julita, Krysiński Przemysław, Szalach Adam.

Tytuł oryginału: Analiza wizualna układów kompozycyjnych okładek książek metodą eye trackingu.

Czasopismo: Przegląd Biblioteczny

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 86 z. 3

Opis fizyczny: S. 403-421, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


7/20


Autorzy: Krysiński Przemysław, Kowalska Małgorzata, Pamuła-Cieślak Natalia.

Tytuł oryginału: Warsztat pracy infobrokera.

Tytuł całości: Infobrokerstwo, idee, koncepcje, rozwiązania praktyczne / red. Małgorzata Kowalska i Tadeusz Wojewódzki.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Ateneum - Szkoła Wyższa : 2015

Opis fizyczny: S. 277-314, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


8/20


Autorzy: Krysiński Przemysław.

Tytuł oryginału: Ośrodki kształcenia infobrokerów w Polsce.

Tytuł całości: Infobrokerstwo, idee, koncepcje, rozwiązania praktyczne / red. Małgorzata Kowalska i Tadeusz Wojewódzki.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Ateneum - Szkoła Wyższa : 2015

Opis fizyczny: S. 194-201, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


9/20


Autorzy: Chmielewska Barbara, Krysiński Przemysław, Kurkowska Ewa J., Minch Karolina, Pamuła-Cieślak Natalia, Wołodko Anna, Wróbel Agnieszka.

Tytuł oryginału: Login : biblioteka : jak krok po kroku przygotowalismy i zrealizowaliśmy kurs e-learningowy dla bibliotekarzy.

Adres wydawniczy: Warszawa, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego : 2015

Opis fizyczny: 107 s., il., tab.


10/20


Autorzy: Głowacka Ewa, Kowalska Małgorzata, Krysiński Przemysław.

Tytuł oryginału: Współczesne oblicza komunikacji i informacji : problemy, badania, hipotezy / red.: Ewa Głowacka, Małgorzata Kowalska, Przemysław Krysiński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: 484 s., il., tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 4.000


11/20


Autorzy: Kowalska Małgorzata, Krysiński Przemysław.

Tytuł oryginału: Człowiek w dobie konwergencji mediów : relacja z konferencji.

Czasopismo: e-mentor

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 4 (51)

Opis fizyczny: S. 32-33


12/20


Autorzy: Krysiński Przemysław.

Tytuł oryginału: Zalogowani bibliotekarze - konkluzje z realizacji projektu "Login: BIBLIOTEKA".

Czasopismo: Toruńskie Studia Bibliologiczne

Rocznik: 2012

Szczegóły: nr 1 (8)

Opis fizyczny: S. 141-152, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


13/20


Autorzy: Krysiński Przemysław.

Tytuł oryginału: Bibliografia: teoria, praktyka, dydaktyka / pod. red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i Mikołaja Ochmańskiego. Warszawa 2009

Czasopismo: Toruńskie Studia Bibliologiczne

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 1 (4)

Opis fizyczny: S. 139-143

Uwagi: Recenzja


14/20


Autorzy: Krysiński Przemysław.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z X Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Szkół Wyższych Niepaństwowych "Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej - tradycja i nowoczesność", Toruń, 9-11 czerwca 2008 r.

Tytuł całości: Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej - tradycja i nowoczesność, praca zbiorowa / pod red. B. Antczak-Sabali, M. Kowalskiej, L. Tkaczyk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wyższa Szkoła Bankowa : 2009

Opis fizyczny: S. 413-420


15/20


Autorzy: Pamuła-Cieślak Natalia, Krysiński Przemysław.

Tytuł oryginału: Bibweb na nowo : aktualizacja i modyfikacja treści kursu e-learningowego dla bibliotekarzy

Czasopismo: Biuletyn EBIB

Rocznik: 2009

Szczegóły: nr 4 (104)

Uwagi: Dokument elektroniczny


16/20


Autorzy: Krysiński Przemysław, Pamuła-Cieślak Natalia, Kurkowska Ewa Jadwiga, Wołodko Anna.

Tytuł oryginału: Bibweb - próba oceny dotychczasowych doświadczeń

Czasopismo: Biuletyn EBIB

Rocznik: 2009

Szczegóły: nr 9 (109)

Uwagi: Dokument elektroniczny


17/20


Autorzy: Krysiński Przemysław.

Tytuł oryginału: E-book - nowa forma przekazu treści w postaci cyfrowej.

Czasopismo: Toruńskie Studia Bibliologiczne

Rocznik: 2009

Szczegóły: nr 1 (2)

Opis fizyczny: S. 75-88, streszcz. ang.


18/20


Autorzy: Krysiński Przemysław.

Tytuł oryginału: Polskie bazy danych na tle projektów zagranicznych.

Czasopismo: Wiadomości Historyczne

Rocznik: 2009

Szczegóły: R. 52 nr 5

Opis fizyczny: S. 8-16


19/20


Autorzy: Krysiński Przemysław.

Tytuł oryginału: X Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Szkół Wyższych Niepaństwowych na temat "Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej: tradycja i nowoczesność" (Toruń, 9-11 czerwca 2008 r.).

Czasopismo: Toruńskie Studia Bibliologiczne

Rocznik: 2008

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 185-190


20/20


Autorzy: Krysiński Przemysław, Szaflik Katarzyna, Kubiak Wojciech.

Tytuł oryginału: Jak napisać pracę magisterską? : praktyczny poradnik pisania pracy naukowej / oprac. Przemysław Krysiński, Katarzyna Szaflik, Wojciech Kubiak.

Adres wydawniczy: Toruń : 2007

Opis fizyczny: 52 s., il., tab.

Uwagi: Poradnik elektroniczny