Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Iwona Murawska
adiunkt
Katedra Pedagogiki Szkolnej, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: p.391
tel.: 56 611-48-47
e-mail: imurawska@umk.pl

Zainteresowania:
Pedagogika ogólna, pedagogika szkoły, pedagogika twórczości, pedagogika młodzieży, edukacja osób zdolnych, edukacja artystyczna, antropologia wychowania, popkultura, współczesne problemy edukacji.

Wykaz publikacji:
http://212.122.203.4/splendor/umk/


Terminy konsultacji:
Urlop w dniach 26.07-31.08

Konsultacje w semestrze letnim:
Środa 13.00-15.00, MS Teams.

Chwilę przed chęcią połączenia się, proszę o wiadomość na Teams.

Bibliografia