Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Marek Jeziński
profesor
Katedra Komunikacji, Mediów i Dziennikarstwa, Instytut Badań Informacji i Komunikacji

pokój: 219
tel.: +48-56-611-36 29
e-mail: jezmar@umk.pl

Terminy konsultacji:
Terminy dyżurów/konsultacji w semestrze zimowym 2020/21
Poniedziałki, g. 12.00-13.00
UWAGA: Dyżury odbywają się w formie online.

link do kanału: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a229dcd195f864812a4b3ef9721ee591e%40thread.tacv2/conversations?groupId=ac715e1c-2439-467d-9199-96af188b2069&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

UWAGA:
Egzamin warunkowy (termin 1) z Antropologii Kultury i z MiTB odbędzie się ustnie na ms teams w terminach:
Antropologia - 26.10. g. 12.00
MiTB - 22.10. g. 11.00

Poprawkowy egzamin warunkowy odbędzie się (termin 2):
Antropologia - 9.11. g. 12.00
MiTB - 2.11. g. 12.00

Link:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7c9c3212363e4c9180ba0037ee760294%40thread.tacv2/conversations?groupId=5af45714-415c-44e3-9c8c-c5e40037e99f&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324


Bibliografia