Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Marek Jeziński
profesor
Katedra Komunikacji, Mediów i Dziennikarstwa, Instytut Badań Informacji i Komunikacji

pokój: 219
tel.: +48-56-611-36 29
e-mail: jezmar@umk.pl

Terminy konsultacji:
Terminy dyżurów/konsultacji w semestrze letnim 2020/21
Czwartki, g. 11.15-12.15
UWAGA: Dyżury odbywają się w formie online.

link do kanału: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a229dcd195f864812a4b3ef9721ee591e%40thread.tacv2/conversations?groupId=ac715e1c-2439-467d-9199-96af188b2069&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324
Bibliografia