Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Marek Jeziński
profesor
Katedra Komunikacji, Mediów i Dziennikarstwa, Instytut Badań Informacji i Komunikacji

pokój: 219
tel.: +48-56-611-36 29
e-mail: jezmar@umk.pl

Terminy konsultacji:
Terminy egzaminów POPRAWKOWYCH:
antropologia kultury (II diks): 13.09. g. 9.30
wprowadzenie do socjologii (I pr.soc): 15.09. g. 9.30
socjologia (I diks): 14.09. g. 10.00

egzamin odbędzie się na platformie TEAMS na tych samych kanałach, na których miał miejsce egzamin w I terminie (kolejność Zdających - alfabetyczna)

terminy dyżurów we wrześniu 2021:
14.09 g. 9.00-10.00
23.09 g. 9.00-10.00
30.09 g. 9.00-10.00

UWAGA: Dyżury będą odbywać się w formie online na dotychczasowym zespole na teams.

link do kanału: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a229dcd195f864812a4b3ef9721ee591e%40thread.tacv2/conversations?groupId=ac715e1c-2439-467d-9199-96af188b2069&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324
Bibliografia