Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Marek Jeziński
profesor
Katedra Komunikacji, Mediów i Dziennikarstwa, Instytut Badań Informacji i Komunikacji

pokój: 219
tel.: +48-56-611-36 29
e-mail: jezmar@umk.pl

Terminy konsultacji:
PRZERWA URLOPOWA: do 3.września, 2020Bibliografia