Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Marek Jeziński
profesor
Katedra Komunikacji, Mediów i Dziennikarstwa, Instytut Badań Informacji i Komunikacji

pokój: 114
tel.: +48-56-611-36-52
e-mail: jezmar@umk.pl
ORCID: 0000-0003-4335-8216

Terminy konsultacji:
Terminy egzaminów poprawkowych

Socjologia (I rok DiKS): 12 września (pon.) 10.00-11.00
Antropologia (II rok DiKS): 12 września (pon.) 11.00-12.00

UWAGA
przerwa urlopowa: 12.07-01.09.2022

W zależności od sytuacji epidemiologicznej dyżury odbywają się stacjonarnie lub online wg zarządzeń władz UMK: przy nauczaniu stacjonarnym odbywają się stacjonarnie, przy nauczaniu online - odbywają się online
W formie stacjonarnej: p. 114 Harmonijka
W formie online na ms teams.
Link do dyżurów online:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a229dcd195f864812a4b3ef9721ee591e%40thread.tacv2/conversations?groupId=ac715e1c-2439-467d-9199-96af188b2069&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324


Zobacz profil w Bazie Wiedzy