Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Adrian Wójcik
adiunkt
Katedra Psychologii Społecznej i Środowiskowej, Instytut Psychologii

e-mail: awojcik@umk.pl
www: https://www.researchgate.net/profile/Adrian_Wojcik
ORCID: 0000-0002-7073-6019

Zainteresowania:
W swojej pracy doktorskiej zajmowałem się rolą pamięci społecznej w relacjach międzygrupowych. Badałem więc, jak różnego rodzaju postrzeganie historii (ważnych wydarzeń, osób) wpływa na dzisiejsze relacje międzygrupowe.

Obecnie główne obszary moich zainteresowań to:

Metodologia badań międzykulturowych – zwłaszcza problemy ekwiwalentności skal pomiarowych stosowanych w badaniach międzynarodowych. Badania prowadzę m.in. w ramach własnego grantu NCN-u OPUS „Predyktory auto-identyfikacji politycznej - badania przekrojowe z wykorzystaniem bayesowskich metod ustalania inwariancji”.
Psychologia postaw prośrodowiskowych – czyli to, w jaki sposób można skłonić ludzi do działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
Zaawansowane modele regresyjne (SEM, HLM, MLSEM, LGM i parę innych M)

Terminy konsultacji:
Wtorki - 15.30-16.30
Czwartki - 10.00-11.00

Na Teamsach UMK.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy