Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Agnieszka Furmańska-Maruszak
adiunkt
Katedra Badania Jakości Życia i Socjologii Stosowanej, Instytut Socjologii

tel.: +48 56 611 36-78
e-mail: afmaruszak@umk.pl
ORCID: 0000-0002-3877-7996

Terminy konsultacji:
Dyżury w semestrze letnim 2019/20 odbywają się we wtorki w g. 11.30-13.00, s. 222 ("Harmonijka"). Z UWAGI NA ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĘ KONSULTACJE ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W FORMIE MAILOWEJ - afmaruszak@umk.pl

Bibliografia