Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Agnieszka Furmańska-Maruszak
adiunkt
Katedra Badania Jakości Życia i Socjologii Stosowanej, Instytut Socjologii

tel.: +48 56 611 36-78
e-mail: afmaruszak@umk.pl
ORCID: 0000-0002-3877-7996

Zainteresowania:
jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, pracuje jako adiunkt w Katedrze Badania Jakości Życia i Socjologii Stosowanej w Instytucie Socjologii UMK w Toruniu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki zarządzania ludźmi, rynku pracy oraz opieki nad osobami starszymi. Jest autorką publikacji dotyczących m. in. międzynarodowych porównań systemów opieki nad seniorami, a także narzędzi wspierających pracującego rodzinnego opiekuna osoby starszej na rynku pracy. Współpracuje z międzynarodowymi organizacjami badawczymi (m. in. jako ekspert Eurofound) i badaczami z różnych krajów.
Od 2021 roku pełni funkcję prezesa Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku- https://tutw.org/


Terminy konsultacji:
Dyżury ("Harmonijka", p. 222):

wtorki 9:45-11:15 (ostatni dyżur przed urlopem 21.06)

27.06.2022 - 8.07.2022 - urlop wypoczynkowy

wtorek 12.07 - dyżur w godz. 8.00-9.30

13.07.2022 - 26.08.2022 - urlop wypoczynkowy

Dyżury wrześniowe zostaną podane w terminie późniejszymZobacz profil w Bazie Wiedzy