Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Andrzej Pietruszczak
profesor
Katedra Logiki, Instytut Filozofii

tel.: +48-56-611-4688
e-mail: pietrusz@umk.pl
www: http://www.umk.pl/~pietrusz
ORCID: 0000-0001-9133-5081

Zainteresowania:
mereologia, geometria bezpunktowa, topologia bezpunktowa, logika modalna, logika nazw

Terminy konsultacji:
środy, godz. 15:00-16:30; przez aplikację Microsoft Teams; link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a680c8f90c5d04f6d94e974013e9c024c%40thread.tacv2/1617044389544?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%22ff8871e2-30dc-4e85-9f39-06ad4923433d%22%7d

URLOP: 07.07-10.08.2021 oraz 15.09.-30.09.2021

Bibliografia