Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Anita Pacholik-Żuromskadr hab. Anita Pacholik-Żuromska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Kognitywistyki, Instytut Badań Informacji i Komunikacji

tel.: +48-56-611-3677
e-mail: apz@umk.pl
www: https://kognitywistyka.umk.pl/?dt_team=dr-hab-anita-pacholik-zuromska
ORCID: 0000-0002-8674-9412

Zainteresowania:
Zainteresowania: filozofia umysłu, epistemologia, kognitywistyka, szczególnie: zagadnienie świadomości i uwagi oraz problem podmiotowości na gruncie nauk kognitywnych.
Publikacje:
https://www.researchgate.net/profile/Anita_Pacholik-Zuromska
https://umk.academia.edu/AnitaPacholik%C5%BBuromska

Terminy konsultacji:
online
wtorki (Tuesday) 15.00-16.30
Poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

Link:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ad006457cd3754f59a3161cf8c7e0fb21%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=c6dd7ef9-b440-453e-af26-a08f16418fc8&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Kod (Code): j5wqcej

Bibliografia