Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Anita Pacholik-Żuromskadr hab. Anita Pacholik-Żuromska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Kognitywistyki, Instytut Badań Informacji i Komunikacji

tel.: +48-56-611-3677
e-mail: apz@umk.pl
www: http://kognitywistyka.umk.pl/dt_team/anita-pacholik-zuromska/
ORCID: 0000-0002-8674-9412

Zainteresowania:
Zainteresowania: filozofia umysłu, epistemologia, kognitywistyka, szczególnie: zagadnienie świadomości i uwagi oraz problem podmiotowości na gruncie nauk kognitywnych.
Publikacje:
https://www.researchgate.net/profile/Anita_Pacholik-Zuromska
https://umk.academia.edu/AnitaPacholik%C5%BBuromska

Terminy konsultacji:
wtorki 13.15-14.45 pok. 304 Collegium Minus

Bibliografia