Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Wojciech Knieć, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Ekologii Społecznej, Instytut Socjologii

tel.: +48-56-611-3650
e-mail: kniec@umk.pl


Bibliografia