Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Veslava Osińska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Badań Przestrzeni Informacyjnej, Instytut Badań Informacji i Komunikacji

pokój: C 2.16
tel.: +48-56-611-2392
e-mail: wieo@umk.pl
www: http://www.umk.pl/~wieo
ORCID: 0000-0002-1306-7832

Zainteresowania:
wizualizacja danych, wiedzy
mapowanie nauki i naukometria,
analiza sieciowa, socjometria
uczenie maszynowe i sztuczne sieci neuronowe,
projektowanie graficzne,
animacje, multimedia
UX design

Terminy konsultacji:
jestem dostępna na/i am available on MS Teams w czwartki 8:30-9:30:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae9cce2c28dbd4f3389055fffec9750f4%40thread.tacv2/conversations?groupId=4409114c-f47f-405f-ac87-
594a3ff3f723&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324
Bibliografia