Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Joanna Cukras-Stelągowska
adiunkt
Katedra Teorii Wychowania, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 362
tel.: +48-56-6114853
e-mail: joanstel@umk.pl
www: https://torun-pl.academia.edu/JoannaCukrasStel%C4%85gowska
ORCID: 0000-0003-0120-9693

Zainteresowania:
problematyka socjologii tożsamości i współczesnych procesów etnicznych na styku kultur; mniejszości stygmatyzowanych w perspektywie pedagogiki międzykulturowej; małżeństwa mieszane; kultura żydowska.

Członkostwo w Polskim Towarzystwie Studiów Żydowskich, British Association for Jewish Studies, Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji Międzykulturowej oraz
Zespole Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej przy KNP PAN - koordynowanie grupy studyjnej ds. Edukacji Regionalnej

Redaktorka naczelna czasopisma "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika" (40 punktów MNISW)

Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Polskiej Misji Historycznej oraz Kancelarii Państwowej Bawarii.

Życiorys naukowy:
https://www.academia.edu/43963637/%C5%BByciorys_naukowy_Joanna_Cukras_Stel%C4%85gowska_Terminy konsultacji:
Konsultacje w sesji letniej:

18.08 - godz. 10.30-11.30.

URLOP: 18.07 do 12.08.22 oraz 22.08-09.09.22

Konsultacje we wrześniu: 15.09, 22.09, 29.09 godz. 10.30-11.30.
Zobacz profil w Bazie Wiedzy