Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Joanna Cukras-Stelągowska
adiunkt
Katedra Teorii Wychowania, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 362
tel.: +48-56-6114853
e-mail: joanstel@umk.pl
www: https://torun-pl.academia.edu/JoannaCukrasStel%C4%85gowska
ORCID: 0000-0003-0120-9693

Zainteresowania:
problematyka socjologii tożsamości i współczesnych procesów etnicznych na styku kultur; mniejszości stygmatyzowanych w perspektywie pedagogiki międzykulturowej; małżeństwa mieszane; kultura żydowska.

Członkostwo w Polskim Towarzystwie Studiów Żydowskich, British Association for Jewish Studies, Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji Międzykulturowej oraz
Zespole Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej przy KNP PAN - koordynowanie grupy studyjnej ds. Edukacji Regionalnej

Od 2014 roku z-ca redaktora naczelnego czasopisma "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika".

Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Edukacji Naukowej i Sportu, Polskiej Misji Historycznej oraz Kancelarii Państwowej Bawarii.

Życiorys naukowy:
https://www.academia.edu/43963637/%C5%BByciorys_naukowy_Joanna_Cukras_Stel%C4%85gowska_Terminy konsultacji:
Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021 oraz w trakcie sesji jesiennej:

W formie zdalnej z możliwością wideokonferencji na platformie Teams po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem e-maila lub na kanałach utworzonych dla grup zajęciowych w Microsoft Teams:
w każdy poniedziałek 11.30-13.00: joanstel@o365.umk.pl

kontakt mailowy: joanstel@umk.pl

URLOP: 26.07-15.09
Bibliografia