Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Joanna Cukras-Stelągowska
adiunkt
Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 362, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-6114853
e-mail: joanstel@umk.pl
www: https://torun-pl.academia.edu/JoannaCukrasStel%C4%85gowska
ORCID: 0000-0003-0120-9693

Zainteresowania:
* tożsamość kulturowa i współczesne procesy etniczne na styku kultur,
* mniejszości stygmatyzowane w perspektywie pedagogiki międzykulturowej,
* małżeństwa dwukulturowe,
* kultura żydowska.

Członkostwo w Polskim Towarzystwie Studiów Żydowskich,
British and Irish Association for Jewish Studies,
Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji Międzykulturowej,
Zespole Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej przy KNP PAN - koordynowanie grupy studyjnej ds. Edukacji Regionalnej

Redaktorka naczelna czasopisma "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika" (70 punktów)
W roku akademickim 2023/2024 opiekunka pierwszego roku na kierunku Pedagogika
Terminy konsultacji:
Konsultacje w semestrze zimowym:

Poniedziałki parzyste - 13.00-14.00 (pokój 362),
Poniedziałki nieparzyste (tj. 23.10, 13.11, 27.11, 11.12, 08.01, 22.01) - 13.00-14.00 (zdalnie w Teams: joanstel@o365.umk.pl)

Wtorki - 15.00-16.00 (pokój 362) - UWAGA: 21.11 konsultacje wyjątkowo o godz. 13.00-14.00


Zobacz profil w Bazie Wiedzy