Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Małgorzata Fopka-Kowalczyk
adiunkt
Katedra Rewalidacji, Resocjalizacji i Opieki Długoterminowej, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 386
tel.: 611 46 76
e-mail: mfopka-kowalczyk@umk.pl

Zainteresowania:
Wsparcie społeczne w zdrowiu i chorobie
Interwencja kryzysowa
Człowiek starszy i niepełnosprawny
Choroba przewlekła w rodzinie
Opieka paliatywna i opieka duchowa
Współczucie jako kategoria psychopedagogiczna
Troska o siebie, samotroska profesjonalistów i opiekunów osób chorych
Kompetencje społeczne pomagaczy
Psychoonkologia


Terminy konsultacji:
Konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021:

wtorek: 11.30-12.30
czwartek:10.00-11.00

Konsultacje będą odbywać się przez platformę TEAMS (mój adres, pod którym będę dostępna w wyznaczonym czasie: mfopka-kowalczyk@o365.umk.pl)


Bibliografia