Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Daniel Żuromski
adiunkt
Katedra Kognitywistyki, Instytut Badań Informacji i Komunikacji

e-mail: d.zuromski@umk.pl
www: https://kognitywistyka.umk.pl/
ORCID: 0000-0002-4854-2306

Zainteresowania:
Daniel Żuromski currently works at the Department of Cognitive Science, Nicolaus Copernicus University.
Daniel does research in Philosophy of Mind, Cognitive Science and Contemporary Philosophy (Neopragmatism). His most recent publicationss are:

1. Żuromski, D. (2020), The Therapeutic vs. Constructive Approach to the Transformative Character of Collective Intentionality. The Interpersonal Level of Explanation, “Logic and Logical Philosophy”, Volume 29, 615–645 doi.org/10.12775/LLP.2020.004

2. Żuromski, D., Fedyniuk A., Marek E., (2018) Can New Technologies Make Us More Human? An Inquiry on VR Technologies in Social Cognition. “Frontiers in Psychology”. 9:705.
3. Żuromski, D. (2020) Międzyosobowy poziom wyjaśniania umysłu i zdolności poznawczych, „Filozofia Nauki”, 28(2), 47-74. https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0009

https://torun-pl.academia.edu/Daniel%C5%BBuromski?from_navbar=true

https://www.researchgate.net/profile/Daniel-Zuromski


Terminy konsultacji:
W okresie od 1 do 30 września

semestrze zimowym roku akademickim 2021/2022, dyżur mam w trybie zdalnym:

środa: 17.30-19.00 (Dyżur Daniel Żuromski)

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3adcabfed14579427aa2ce56031389ce00%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=fc24bba8-2e8e-4c1f-9a00-a5b6900640b0&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Zapraszam!

Bibliografia