Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Daniel Żuromski
adiunkt
Katedra Kognitywistyki, Instytut Badań Informacji i Komunikacji

e-mail: d.zuromski@umk.pl
www: https://kognitywistyka.umk.pl/
ORCID: 0000-0002-4854-2306

Zainteresowania:
Daniel Żuromski currently works at the Department of Cognitive Science, Nicolaus Copernicus University.
Daniel does research in Philosophy of Mind, Cognitive Science and Contemporary Philosophy (Neopragmatism). His most recent publicationss are:

1. Żuromski, D. (2020), The Therapeutic vs. Constructive Approach to the Transformative Character of Collective Intentionality. The Interpersonal Level of Explanation, “Logic and Logical Philosophy”, Volume 29, 615–645 doi.org/10.12775/LLP.2020.004

2. Żuromski, D., Fedyniuk A., Marek E., (2018) Can New Technologies Make Us More Human? An Inquiry on VR Technologies in Social Cognition. “Frontiers in Psychology”. 9:705.
3. Żuromski, D. (2020) Międzyosobowy poziom wyjaśniania umysłu i zdolności poznawczych, „Filozofia Nauki”, 28(2), 47-74. https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0009

https://torun-pl.academia.edu/Daniel%C5%BBuromski?from_navbar=true

https://www.researchgate.net/profile/Daniel-Zuromski


Terminy konsultacji:
Dyżur:
Semestr letni roku akademickim 2021/2022:

środa 12.30-14.00;
Katedra Kognitywistyki, Gagarina 39, p. 212.

Termin urlopu: 18 07.- 26.08. Po tym terminie, dyżury jak powyżej.

Oto odnośnik:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3adcabfed14579427aa2ce56031389ce00%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=fc24bba8-2e8e-4c1f-9a00-a5b6900640b0&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Zapraszam!
Daniel Żuromski


Zobacz profil w Bazie Wiedzy