Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Marcin Leźnicki
adiunkt
Katedra Historii Filozofii, Filozofii Systematycznej i Etyki, Instytut Filozofii

tel.: + 48 56 611-36-60
fax: 56-652-27-69
e-mail: lemahr@umk.pl
ORCID: 0000-0002-0855-146X

Zainteresowania:
etyka, bioetyka, aksjomedycyna, filozofia medycyny, deontologia lekarska, ekofilozofia i ekoetyka (etyka środowiskowa), aplikacje antropologii filozoficznej do biomedycyny i zmian zachodzących w środowisku społeczno-przyrodniczym

Terminy konsultacji:
Szanowni Państwo,

W pierwszym semestrze roku akademickiego 2020/21 konsultacje będą się odbywać w poniedziałki w godzinach 10.00-11.30.

Formy konsultacji:
a) telekonsultacja – pod numerem telefonu +48 56 611-36-60
b) na platformie MS Teams
– login: Leznicki@o365.umk.pl
– link dostępu do kanału KONSULTACJE w MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa98313923a144dc9b2d0a85f11f845f0%40thread.tacv2/conversations?groupId=18642085-a56e-4fc8-bcb2-a20a06e85eae&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

UWAGA: Osoby zainteresowane konsultacjami zdalnymi proszę o potwierdzenie zamiaru spotkania zdalnego najpóźniej w przeddzień mojego dyżuru drogą mailową na adres lemahr@umk.pl

Z poważaniem,
Marcin Leźnicki

Bibliografia