Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

mgr Małgorzata Durszlewicz
specjalista
Dziekanat Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych, Administracja Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych

pokój: 2, Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-3149
e-mail: gosiadur@umk.pl

Dziekanat studencki
Zobacz profil w Bazie Wiedzy