Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Ewa Bińczykprof. dr hab. Ewa Bińczyk
profesor
Katedra Filozofii Praktycznej, Instytut Filozofii

tel.: +48-56-611-3617
e-mail: ewa.binczyk@umk.pl
ORCID: 0000-0002-8945-1371

Zainteresowania:
Ewa Bińczyk, prof. UMK. Zajmuje się współczesną filozofią nauki i techniki, studiami nad nauką i technologią, socjologią wiedzy naukowej i kontrowersjami w nauce.
Obecnie prowadzi badania w zakresie retoryki środowiskowej i problemu marazmu antropocenu.

Terminy konsultacji:
Marzec: czwartek, godz. 9.45-11.15 , sala 312
Od kwietnia do końca semestru: czwartek, godz. 13.15-14.45, sala 312

Bibliografia