Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Marcin Jaranowski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Filozofii Praktycznej, Instytut Filozofii

tel.: +48-56-611-3617
e-mail: marcin.jaranowski@umk.pl
ORCID: 0000-0002-8590-6703

Zainteresowania:
Filozofia zła. Etyka, zwłaszcza etyka sytuacyjna. Etyczna analiza doświadczeń i działań w sytuacji opresji (ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń więźniów obozów koncentracyjnych). Egzystencjalne ujęcie moralności.

Terminy konsultacji:
Poniedziałek, godz. 9:30-11:00
Pok. 312, budynek Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych. W przypadku nauki zdalnej, link do konsultacji: https://vc.umk.pl/b/mar-2gj-dyc

Counselling hours: Monday, 9:30-11:00 AM
Room 312, the building of the Faculty of Philosophy and Social Sciences. In the case of distance learning: https://vc.umk.pl/b/mar-2gj-dyc


Zobacz profil w Bazie Wiedzy