Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Badań Przestrzeni Informacyjnej, Instytut Badań Informacji i Komunikacji

pokój: C 2.08 / p. 101
tel.: +48-56-611-4480/56 611 36 23
e-mail: fema@umk.pl
ORCID: 0000-0001-6089-1130

Zainteresowania:
Dostęp do informacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Media adresowane do grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym i społecznym
Zrównoważony rozwoju w instytucjach kultury
Odpowiedzialność społeczna instytucji kultury
Biblioteki - nowe zadania, funkcje i perspektywy rozwoju
Ekologiczne biblioteki
Ekologiczne bibliotekarstwo
Projektowanie uniwersalne w instytucjach kulturyTerminy konsultacji:

Konsultacje dla studentów IBIK w semestrze zimowym 2020/2021 będą miały formę zdalną i będą odbywały się we wtorki w godz. 14.00-15.30.

Link do kanału na MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a5207e6a1de8e4418b2ebbe7bb9c8365f%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=97cbff64-9b15-4f6d-a0b7-30e89e062f9a&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Konsultacje dziekańskie:
wtorek 9.00-10.00 (Dziekanat Centrum p.101)
wtorek 11.00-12.00 (Dziekanat Bielany p. AXII)
czwartek 9.00-10.00 (Dziekanat Bielany p. AXII)
czwartek 11.00-12.00 (Dziekanat Centrum p. 101)

Konsultacje dziekańskie w okresie pandemii: kontakt mailowy: fema@umk.pl i telefoniczny: 56 611 36 23


Bibliografia