Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Badań Przestrzeni Informacyjnej, Instytut Badań Informacji i Komunikacji

pokój: C 2.08 / p. 101
tel.: +48-56-611-4480/56 611 36 23
e-mail: fema@umk.pl
ORCID: 0000-0001-6089-1130

Zainteresowania:
Dostęp do informacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Media adresowane do grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym i społecznym.
Aplikowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju w instytucjach kultury.
Odpowiedzialność społeczna instytucji kultury.
Biblioteki - nowe zadania, funkcje i perspektywy rozwoju.
Projektowanie uniwersalne w instytucjach kultury.Terminy konsultacji:
konsultacje dla studentów IBIK
wtorek: 12.30-14.00 CH C.2.08
konsultacje dziekańskie:
wtorek 9.00-10.00 (Dziekanat Centrum p.101)
wtorek 11.00-12.00 (Dziekanat Bielany p. AXII)
czwartek 9.00-10.00 (Dziekanat Bielany p. AXII)
czwartek 11.00-12.00 (Dziekanat Centrum p. 101)

Urlop 20.07.2020-31.07.2020; 10.08.2020-28.08.2020
Na konsultacje dla studentów IBIK w okresie wakacyjnym proszę umawiać się mailowo.


Bibliografia