Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Badań Przestrzeni Informacyjnej, Instytut Badań Informacji i Komunikacji

pokój: C 2.08 / p. 101
tel.: +48-56-611-4480/56 611 36 23
e-mail: fema@umk.pl
ORCID: 0000-0001-6089-1130

Zainteresowania:
Dostęp do informacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Media adresowane do grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym i społecznym
Zrównoważony rozwoju w instytucjach kultury
Odpowiedzialność społeczna instytucji kultury
Biblioteki - nowe zadania, funkcje i perspektywy rozwoju
Ekologiczne biblioteki
Ekologiczne bibliotekarstwo
Projektowanie uniwersalne w instytucjach kulturyTerminy konsultacji:
W dniach 20.06 -15.07 dyżury dla studentów AI będą odbywać się we wtorki w godz. 12.00-13.30 w pokoju AXII w dziekanacie WFINS przy ul. Lwowskiej 1.

Konsultacje dziekańskie:
- kontakt mailowy: fema@umk.pl
- kontakt telefoniczny:
tel. 56 611 36 23 (Centrum): wt. 9.00-10.00; czw. g. 11.00-12.00
tel. 56 611 46 60 (Bielany): wt. 11.00-12.00; czw. 9.00-10.00
- konsultacje we wskazanym czasie po umówieniu się telefonicznym lub mailowym
- konsultacje na MS Teams po uprzednim umówieniu się na czacie MS Teams
Link do kanału na MS Teams:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a16a6cf74d5af43efaa80b76c17f474f4%40thread.tacv2/conversations?groupId=d93c8feb-df17-48c1-9e8a-37dc5087dfe2&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Urlop w dniach 18.07-31.08 2022

Zobacz profil w Bazie Wiedzy