Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Badań Przestrzeni Informacyjnej, Instytut Badań Informacji i Komunikacji

pokój: C 2.08 / p. 101
tel.: +48-56-611-4480/56 611 36 23
e-mail: fema@umk.pl
ORCID: 0000-0001-6089-1130

Zainteresowania:
Dostęp do informacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Media adresowane do grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym i społecznym
Zrównoważony rozwoju w instytucjach kultury
Odpowiedzialność społeczna instytucji kultury
Biblioteki - nowe zadania, funkcje i perspektywy rozwoju
Ekologiczne biblioteki
Ekologiczne bibliotekarstwo
Projektowanie uniwersalne w instytucjach kulturyTerminy konsultacji:
We wrześniu 2021 r. konsultacje dla studentów IBIK odbywają się w poniedziałki w godz. 14.00-15.30 i mają formę zdalną.
Link do kanału na MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab874770268794c3089ace4f876b29c4d%40thread.tacv2/conversations?groupId=6d27f43e-e1f0-4057-8f61-72cbdfd3790d&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Konsultacje dziekańskie we wrześniu 2021 r.:
- kontakt mailowy: fema@umk.pl
- kontakt telefoniczny:
tel. 56 611 36 23 (Centrum): wtorek 9.00-10.00; czwartek g. 9.00-10.00
tel. 56 611 46 60 (Bielany): wtorek 10.30-11.30; czwartek 10.30-11.30
- konsultacje na MS Teams po uprzednim umówieniu się na czacie MS Teams
Link do kanału na MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a16a6cf74d5af43efaa80b76c17f474f4%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=d93c8feb-df17-48c1-9e8a-37dc5087dfe2&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324


Bibliografia