Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

mgr Natalia Stek-Łopatka
asystent
Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 345, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 46 77
e-mail: nsteklopatka@umk.pl
ORCID: 0000-0002-7097-0630

Zainteresowania:
- edukacja dla/w demokracji na etapie wczesnoszkolnym
- partycypacja dziecięca w klasie
- power-sharing w klasie
- edukacja równościowa i antydyskryminacyjna

Terminy konsultacji:
W semestrze zimowym konsultacje odbywać się będą we:
- wtorek w godz. 14:45-15:45 w p. 345.
- środę w godz. 15:45-16:45 w formie zdalnej po uprzednim skontaktowaniu się.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy