Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Beata Borowska-Besztadr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 349, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-3120
e-mail: borbesz@umk.pl
www: https://www.researchgate.net/profile/Beata_Borowska-Beszta
ORCID: 0000-0002-2133-4400

Zainteresowania:
1. Pedagogika kultury, pedagogika społeczna, pedagogika zdrowia.
2. Kultura i niepełnosprawność. Badania rezerwuarów kultury i niepełnosprawności w perspektywie antropologii kultury i antropologii medycznej.
3. Niepełnosprawność w instytucjach: pomocy społecznej (bezdomność), opieki zdrowotnej, kultury, religijnych, militarnych i finansowych
6. Wsparcie instytucjonalne dorosłych niepełnosprawnych w Polsce i zagranicą (Japonia, Francja, Szkocja i kraje Bliskiego Wschodu)
4. Kulturowa produkcja i transmisje wiedzy kulturowej o niepełnosprawności w Polsce i zagranicą
6. Niepełnosprawność wrodzona i nabyta w konstruktach kulturowych anomalii, dostępu, hejtu, tabu, empowermentu
7. Męskość i niepełnosprawność
8. Pokrewieństwo i porównawcze badania nad niepełnosprawnością i niesamodzielnością
9. Reprezentacje niepełnosprawności w mediach i technologii
10. Metodologia kwalitatywna

Terminy konsultacji:
URLOP wypoczynkowy od 20.09. - 30.09.2023
URLOP naukowy od 1.10.2023 - 30.06.2024Zobacz profil w Bazie Wiedzy