Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Beata Borowska-Besztadr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 349
tel.: +48-56-611-3120
e-mail: borbesz@umk.pl
www: https://www.researchgate.net/profile/Beata_Borowska-Beszta
ORCID: 0000-0002-2133-4400

Zainteresowania:
1. Studia nad niepełnosprawnością
2. Kultura i niepełnosprawność. Kultury niepełnosprawności
3. Reprezentacje niepełnosprawności w mediach
4. Niepełnosprawność wrodzona i nabyta oraz zjawiska kulturowe (ableizm, hejt, tabu, empowerment)
5. Męskość i niepełnosprawność
6. Pokrewieństwo i porównawcze studia nad niepełnosprawnością i niesamodzielnością
7. Reedukacja społeczna, wsparcie dorosłych niepełnosprawnych w Polsce i zagranicą
8. Rezerwuary kultury i niepełnosprawność
9. Transmisje wiedzy kulturowej o niepełnosprawności w Polsce i zagranicą
10. Metodologia kwalitatywna

Terminy konsultacji:
Konsultacje we wrześniu 2020/2021
odbywają się synchronicznie, online przez Skype.

Zapraszam w poniedziałki: 9.00 - 11.00
Mój nick: borbesz_2Bibliografia