Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Natalia Pamuła-Cieślakdr Natalia Pamuła-Cieślak
adiunkt
Katedra Badań Przestrzeni Informacyjnej, Instytut Badań Informacji i Komunikacji

pokój: C 2.13
tel.: +48-56-611-4732
e-mail: Natalia.Pamula-Cieslak@umk.pl

Zainteresowania:
Wyszukiwanie informacji online,
Ukryty Internet,
Nowe technologie w informatologii,
Obszary zastosowań grywalizacji w bibliotekach i instytucjach edukacyjnych,
Otwarta nauka,
Czasopisma naukowe Open Access.

Terminy konsultacji:
Zapraszam na dyżury wirtualne na kanale MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad55b9e566c66469d8198d971b6eca339%40thread.tacv2/conversations?groupId=afa2bbae-a03f-4b64-a43c-4073a4443c5e&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Do Państwa dyspozycji pozostaję w poniedziałki, od 11.30-13.00

Bibliografia