Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Beata Bielskadr Beata Bielska
adiunkt
Katedra Badań Kultury, Instytut Socjologii

e-mail: bielska.beata@umk.pl
ORCID: 0000-0002-5458-2435

Zainteresowania:
szkolnictwo wyższe
socjologia i antropologia seksualności,
socjologia ruchów społecznych,
socjologia i antropologia płci,
metodologia nauk społecznych

https://www.researchgate.net/profile/Beata_Bielska3

Terminy konsultacji:
URLOP: 6-31 lipca 2020

SEMESTR LETNI 2019/2020

wtorki 11:30-13:00

od 26.03.2020 do odwołania - dyżury zdalne (e-mail lub telefon, lub wideokonferencja)
12-25.03.2020 -> zawieszone
10.03.2020 -> 11:30-13:00
03.03.2020 -> 11:30-13:00
10.03.2020 -> 11:30-13:00
pokój 208
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK
ulica Fosa Staromiejska 1a
Toruń

LEAVE OF ABSENCE: 6-31.07.2020

SUMMER SEMESTER 2019/2020

Tuesdays 11:30-13:00

from 26.03.2020 until further notice - remote consultations (e-mail or phone, or videoconference)
12-25.03.2020 -> suspended
10.03.2020 -> 11:30-13:00
03.03.2020 -> 11:30-13:00
10.03.2020 -> 11:30-13:00
room 208
Faculty of Philosophy and Social Sciences NCU
Fosa Staromiejska Street 1a
Torun

Bibliografia