Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Beata Bielska
adiunkt
Katedra Badań Kultury, Instytut Socjologii

e-mail: bielska.beata@umk.pl
www: https://www.researchgate.net/profile/Beata_Bielska3
ORCID: 0000-0002-5458-2435

Zainteresowania:
socjologia szkolnictwa wyższego
socjologia seksualności (https://www.lgbtinequalities.eu/)
metodologia i etyka nauk społecznych

sociology of higher education
sociology of sexuality (https://www.lgbtinequalities.eu/)
methodology and ethics in social science

Terminy konsultacji:
12-24 czerwca - wyjazdy konferencyjne, (ograniczony) kontakt na MsTeams i mailowy

SEMESTR LETNI 2021/2022
proszę o zapowiedzenie się w mailu
pokój 208 lub Teams
ul. Fosa Staromiejska 1a, Toruń

SUMMER SEMESTER 2021/2022
please email me in advance
room 208 or Teams
Fosa Staromiejska Street 1a, Toruń


Zobacz profil w Bazie Wiedzy