Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Marcin Zdrenkadr hab. Marcin Zdrenka, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Historii Filozofii, Filozofii Systematycznej i Etyki, Instytut Filozofii

tel.: +48-56-611-3660
e-mail: marzdr@umk.pl
www: https://www.filozofia.umk.pl/instytut/pracownicy/?id=2400900
ORCID: 0000-0002-7415-8156

Zainteresowania:
Etyka cnót i przywar, historia moralności, narracyjne koncepcje dobra, dzieje języka etyki

Terminy konsultacji:
Semestr letni 2020/21
Dyżur online w MS Teams: marzdr@o365.umk.pl
czwartki 9.30-11.30 (via Teams) - z wyjątkiem 17 czerwca.

Duty hours:
Thursdays 9.30-11.30 (via Teams as marzdr@o365.umk.pl) - except June 17.

Bibliografia