Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Elżbieta Wieczór
adiunkt
Katedra Edukacji Wczesnej i Obywatelskiej, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 342
tel.: +48-56-611-4852
e-mail: ewieczor@umk.pl

Zainteresowania:
dr Elżbieta Wieczór - adiunkt w Katedrze Edukacji Dziecka z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym w pracy z dziećmi i dorosłymi, we współpracy z rodzicami. Jest autorką i realizatorką kilku programów autorskich we wczesnej edukacji. Jest kierownikiem Podyplomowych Studiów w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Jest kierownikiem grantu badawczego - projektu dla uczniów i nauczycieli toruńskich szkół podstawowych "Zaprogramowani - zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki".

Jest koordynatorką Pod Studiów w zakresie terapii integracji sensorycznej.
Naukowo i dydaktycznie zajmuje się kształceniem nauczycieli do wczesnej edukacji. Koordynuje także całość praktyk studenckich na Wydziale. Kieruje kołem naukowym pedagogów w zakresie wczesnej ed, podejmując ze studentami wiele działań. Zainteresowania naukowo-badawcze skupia wokół wsp zagadnień wczesnej edukacji, edukacji językowej i literackiej, alternatyw ed, problematyki językowego obrazu świata w narracjach dzieci

Terminy konsultacji:
Konsultacje w semestrze zimowym:
poniedziałki w godz. 15-16.30
Bibliografia